Medlemsmøte om det politiske arbeidet på Sametinget

Sameforeningene Oslo Sámiid searvi, Mjøsa Dajve Saemien Siebrie, Bergen sameforening og Møre og Romsdal sameforening inviterer til medlemsmøte om Sametingets komité - og plenumsmøte.

Medlemsmøte vil avholdes digitalt.

Sametingsrepresentantene Tor Gunnar Nystad, Piera Heaika Muotka og Aili Guttorm vil være tilstede på møtet.
Det vil være mulig å gi innspill til sakene som er tilbehandling og eventuelt komme med forslag til nye saker.

Møtet foregår på teams.
Velkommen!

Dato
21.09.2023
Sted
Digitalt / teams