Tar opp vårjakt på ender på Sametinget

Denne uka løfter NSR representant Klemet Erland Hætta saken «sametingets prinsipielle syn på vårjakt på ender» på Sametinget. NSR har satt saken på sakskartet for å avklare og styrke sametingets prinsipielle syn.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
16.10.2020
NSR

Tar opp vårjakt på ender på Sametinget

– Vårjakt på ender er en gammel tradisjon og sedvane i Kautokeino, og jakta har en sterk kulturell forankring for oss, den samiske befolkningen som bor her, sier Klemet Erland Hætta, sametingsrepresentant for Norske Samers Riksforbund fra Ávjovárri.

NSR er ikke tilfreds med reguleringa Miljødirektoratet har satt for andejakta i dag, og mener at denne jakta ikke kan sies å være i tråd med de sedvanemessige måtene tradisjonell vårjakt på ender har vært drevet på.

Kvotenivået er så lavt at det blir umulig å si at den jakta direktoratet tillater er i tråd med den samiske sedvanen.

– Når andejegere kun kan ta med en and hjem til familien, blir ikke vårjakta respektert for den rollen den har i samisk naturalhusholdning og tradisjon. Kvotenivået er så lavt at det blir umulig å si at den jakta direktoratet tillater er i tråd med den samiske sedvanen som urfolks- og menneskerettighetene skal beskytte, sier Hætta

– NSR ønsker å sette saken på sakskartet slik at det ikke skal herske noen tvil om at Sametinget mener at dagens regulering av vårjakten på ender i Kautokeino er i strid med samisk sedvane, avslutter forslagsstiller Klemet Erland Hætta.

 

Foto: Kenneth Hætta