Sats på samisk språkopplæring!

Staten Norge jobbet aktivt i over 100 år med å assimilere samene i det norske samfunnet. Nå kreves en like stor innsats for å revitalisere og bygge opp det samiske igjen!

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
22.08.2021
NSR

Sats på samisk språkopplæring!

Innlegg fra Anja Johnsen Thonhaugen, 3.kandidat for Norske Samers Riksforbund i Nordre valgkrets.

Språk er en av bærebjelkene i samisk kultur og det samiske samfunnet. Språkene bærer i seg våre tradisjoner, kunnskap og verdier. Språkene er noe av det viktigste vi har som samfunn, og samtidig noe av det som har blitt sterkest rammet av fornorskingspolitikken.

Dette har satt dype spor, men det er håp og det finnes flere tiltak som kan iverksettes!

Flere samiske barnehageplasser!

Samiske barnehager er det viktigste enkelttiltaket for å sikre, bevare og vitalisere samisk språk og kultur. Barnehagen bidrar til at barna kan bli kjent med mangfoldet i egen og andres kultur, og at barna kan utvikle respekt og fellesskapsfølelse for hele det samiske mangfoldet.

NSR er svært fornøyd med at vi har fått til en  samisk barnehagegaranti i Tromsø

Derfor er NSR svært fornøyd med at vi har fått til en avtale med Tromsø kommune om å innføre samisk barnehagegaranti – hvor kommunen garanterer plass i samisk barnehage, eller i samiske avdelinger i norske barnehager, til samiske barn hvis foreldre ønsker det. Vi håper at flere kommuner vil følge i Tromsøs fotspor, og garantere for samiske barnehageplasser.

Samtidig vet vi at vi trenger flere samiske barnehager, og barnehageplasser over hele landet. Per juli 2020 var det 23 samiske barnehager i Norge. Sápmi er et stort område, og om alle samiske barn skal få muligheten til å gå i samisk barnehage, trenger vi mange flere.

Samisk opplæring i skolen, og til voksne!

Barn og unge har i dag rett til samisk undervisning på grunnskole og videregående – uansett hvor de er i landet. Kan de ikke få fysisk undervisning, skal det tilrettelegges for fjernundervisning. Selv

Hvordan kreve noe du ikke vet du har krav på?

Selv om denne rettigheten er på plass, har det vist seg flere ganger at den er vanskelig å kreve. Skoler vil spare penger eller vet ikke om lovverket. I tillegg vet ikke alle foreldre om denne rettigheten. Hvordan kreve noe du ikke vet du har krav på?

Rettigheten må synliggjøres i større grad og skoler må bli mer bevisste på sitt lovpålagte ansvar!

Mange voksne ønsker å lære språket, men kursmaterialet som er tilgjengelig er utdatert. Det finnes gammeldagse digitale system, det finnes brevkurs og CD-kurs. Dette er vel og bra, men vi trenger flere bedre og oppdaterte læremidler. Hvis voksne lykkes i å lære språket, vil de også kunne overføre språket til sine barn lettere.

vi trenger gode, enkle, digitale verktøy, og vi trenger flere arenaer man kan møtes og praktisere samisk på!

Samiskopplæring til voksne må styrkes og bedres; det må være gode, enkle, digitale verktøy tilgjengelig, og vi trenger flere arenaer man kan møtes og praktisere samisk på!

Det er også viktig at de som har samisk som sitt morsmål får tilgang til viktige offentlige tjenester på nettopp sitt språk. Dette gjelder spesielt helse- og eldreomsorg. Når man er i en situasjon der man trenger helse- og omsorgstjenester er det viktig å få informasjon på sitt morsmål for å ivareta tryggheten og menneskeverden til den enkelte.

Sist, men ikke minst må det finnes mer materiale på samisk: alt fra filmer, serier, podkaster, magasiner til bøker. Jo mer tilgjengelig og synlig språkene er, jo lettere er det å lære seg det eller vedlikeholde det.

Offentligheten har også et ansvar her for å vise frem samisk på skilting, informasjon og andre steder det lar seg gjøre. Jo mer det samiske synes, jo bedre for både læring og identitetsfølelsen.

Norge jobbet i 100 år med å assimilere samene. Nå kreves en like stor innsats for å bygge opp det samiske!

I dag er den offisielle holdningen at staten Norge er grunnlagt på territoriet til to folk: samer og nordmenn. Begge folkene har den samme rett til å kunne utvikle sin kultur og sitt samfunnsliv – men likevel har vi ikke de samme verktøyene til å gjøre nettopp det.

Staten Norge jobbet aktivt i over 100 år med å assimilere samene i det norske samfunnet. Nå kreves en like stor innsats for å revitalisere og bygge opp det samiske igjen!