MEDLEMSVERVEKAMPANJE

Verv en venn til godt fellesskap og viktig samesak!

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
11.07.2019
NSR

MEDLEMSVERVEKAMPANJE

Sommeren er en fin tid, for da treffes vi gjerne oftere i gode sosiale sammenhenger. Kanskje treffer du gamle venner på Riddu Riđđu eller Márkomeannu, festivaler som i sin tid ble startet opp av NSR-lokallag? Eller kanskje drikker dere kaffe på besøk på bygdekafeen eller senteret hvor medlemmene gjerne holder koftesøm- og språkkurs? Eller kanskje du bare er på vandring i fjellet og treffer på en person som du ønsket kunne bidra med sitt gode arbeid mot nedbygging av samisk natur? Det byr seg alltid muligheter til å verve nye medlemmer til NSR!

Verveperioden varer fra og med 12. juli og fram til og med 31. oktober. Vi lover fine premier til den som har vervet flest medlemmer samt til ett tilfeldig nytt medlem vervet i perioden.

Medlemmet må selv melde seg inn enten ved å fylle ut innmeldingsskjema på nsr.no (oppgi hvem du er vervet av i kommentar-/spørsmålfeltet) eller ved å sende SMS til 2090 med kodeord NSR MEDLEM [navn adresse epost fødselsdato ververnavn] (f.eks NSR MEDLEM Bertil Brakkvann Fjordgata 1 8101 Nordpå bertil@brakkvann.sa 06.12.1917 Duoddara Giron sendt til 2090).

Det er fint om ververen selv sender en epost til nsr@nsr.no eller SMS til +47 988 50 273 med informasjon om hvem som er vervet.

Lykke til og god #NSRhøst 2019!

———-

Vilkår:

  • Som nytt medlem regnes den som ikke har betalt kontingent i 2018 eller til og med 11. juli i 2019.
  • Den vervede telles kun med dersom kontingenten er betalt innen vervekampanjens utløp.
  • Hovedmedlemmer (født 1900–1993) gir 1 poeng, og BU-medlemmer (født 1994–2019) gir 2 poeng i vervekonkurransen.
  • Ansatte i NSR kan ikke motta premier i kampanjen.