Bli medlem

Bli medlem på 1–2–3 og 4! (1) Fyll ut innmeldingsskjemaet du finner nedenfor, (2) les velkomsten på epost, (3) betal kontingenten som også kom på epost, og sist, men ikke minst (4) ta del i lokallagets og NSRs kjekke virksomhet om du vil!

Alle kan tegne medlemskap i NSR. ■ Fulle demokratiske rettigheter i lokallag/NSR oppnås fra og med fylte 15 år. ■ Medlemskapet gjelder for det kalenderåret det er betalt i. ■ Medlemskap knyttes til ett av NSRs lokallag. ■ For øvrig reguleres medlemskapet av NSRs vedtekter, se særlig § 4.1 i disse.

Med medlemmenes støtte kan NSR jobbe som uavhengig samisk stemme og frivillig organisasjon, til beste for det samiske samfunnet. Som medlem bidrar du – og din støtte – til at vi nasjonalt og gjennom lokallagene kan sørge for tiltak og aktivitet: NSRs lokallag sørger nemlig selv for et vidt spekter av tilbud. NSR har siden stiftelsen i 1968 bygd det samiske samfunnet, stein for stein. Fyll ut innmeldingsskjemaet nedenfor og bli med oss du også! (Du kan alternativt melde deg inn gjennom å sende SMS til 2090 med tekst NSR MEDLEM navn adresse epost fødselsdato.)

NSR har følgende medlemskategorier og din kontingent er avhengig av hvor gammel du er:
HOVEDMEDLEM: eldre enn 25 år i 2021 (født 19xx–1995): 150 kroner
BU-MEDLEM: yngre enn 26 år i 2021 (født 1996–2021): 50 kroner

Dersom du er usikker på hvilket lokallag du vil være medlem av, velg “Norgga sámiid riikkasearvi / Norske samers riksforbund” så tar vi kontakt med deg og finner ut av det sammen.
Du får tilsendt faktura rett etter innmelding og kontingenten kan betales på 1 av 3 ulike måter:
■ Bank: til konto 4901.10.83314. Oppgi KID-nummer (eller medlemsnummer).
■ VIPPS: Betal til #69515 NSR.
■ SMS: Send NSR BETAL 150 (født 19xx–1995) eller NSR BETAL 50 (født 1996–2021).