Anbefalinger fra NSRs arbeidsplassutvalg

NSRs arbeidsplassutvalg overleverte sin rapport til landsstyret 25. juni, der de anbefaler en rekke tiltak for å øke antallet arbeidsplasser i samiske områder. Les hele rapporten her.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
02.07.2021
NSR

Anbefalinger fra NSRs arbeidsplassutvalg

Utvikling av næringspolitikk

På et digitalt landsstyremøte 25. juni fikk NSRs landsstyre overlevert rapporten fra arbeidsplassutvalget til NSR.

Les eller last ned rapporten fra NSRs arbeidsplassutvalg i PDF-format. 

– Samene har vært i fremste rekke i utviklingen av urfolks rettigheter. Fremover må vi klare det samme med næringsutvikling, hvis vi skal beholde ungdommer, få tilflyttere og vinne kampen om arbeidskraft, sier Raimo Valle.

Raimo Valle leder av arbeidsplassutvalget

Arbeidsplassutvalgets leder, Raimo Valle.

Valle har ledet utvalget som over 6 måneder har arbeidet med å foreslå nye tiltak for nærings- og arbeidsplassutivkling Sápmi. Med seg i utvalget har han hatt Ragnhild Enoksen, Svein Ole Granefjell, Riita Helmi T Laakso, Sven Roald Nystø, Ellinor Guttorm Utsi og Odd-Are Hansen (frem til han trådde ut av arbeidet midtveis).

– Jeg mener utvalget har levert det nødvendige grunnlaget for at NSR skal fornye sin næringspolitikk. Da må noen gamle tanker skrotes og noen ny må på plass, forteller Valle.

Skal behandles grundig

NSRs leder Runar Myrnes Balto forteller at landsstyret har tatt i mot Legg til radutvalgsrapporten med stor interesse.

– Utvalget har levert en grundig, god og visjonær rapport. Her finnes spennende overordnede tanker om retningsvalg for å utvikle samisk næringspolitikk, sammen med konkrete forslag, sier NSR-leder Runar Myrnes Balto.

Utvalgets forslag kommer nå til å bli grundig behandlet i NSR.

– Vi vil legge til rette for at organisasjonen som helhet får ta del i diskusjonene. Fremtidens næringspolitikk i Sápmi er spørsmål som må debatteres og forankres grundig. Men jeg må si det er mange spennende perspektiver og forslag utvalget har presentert for oss. Et godt og inspirerende grunnlag, rett og slett, sier NSR-lederen.

Om utvalget

NSRs landsstyre vedtok i november 2020 et arbeidsplassutvalg med følgende mandat:

Utvalget skal vurdere NSRs eksisterende næringspolitikk og foreslå tiltak for utvikling av nye arbeidsplasser i Sápmi. Gruppa er ikke ment å skulle revidere NSRs primærnæringspolitikkArbeidsgruppa svarer til landsstyret, og bes om å forslå tiltak før sommeren 2021.

Utvalget har bestått av

  • Raimo Valle (leder), Romssa sámiid searvi
  • Ragnhild Enoksen, Návuona sámiid searvi
  • Svein Ole Granefjell, Guevteli saemieh
  • Riita Helmi T Laakso, Mjösan dajve saemien siebrie (møtesekretær)
  • Sven Roald Nystø, Sálto sámesiebrre
  • Ellinor Guttorm Utsi, Deatnogátte sámiid searvi
  • Odd-Are Hansen, Iinna ja biras sámiid searvi (trådte ut av arbeidet midtveis)