ČSV – Språklig aktivisme

Under Fosen-aksjonen i Oslo, ble jeg mange ganger spurt om betydningen av ČSV. De tre bokstavene dukket opp overalt i sammenheng med aksjonen, og etter at jeg ble fjernet fra blokaden ved inngangen til Finansdepartementet, reddet lyden av ČSV meg fra den synkende følelsen av maktesløshet.

Kategori
Bergen sámiid searvi
Forfatter
Bergen sámiid searvi
Dato
25.10.2023
Bergen sámiid searvi

ČSV – Språklig aktivisme

Det er vanskelig å forklare ČSV. Man kan velge å si at det står for Čájet Sámi Vuoiŋŋa – Vis samisk ånd, slik jeg ofte gjorde – men i prinsippet kan man like gjerne finne på noe annet det står for. ČSV er en oppfordring til å kjempe for samisk kultur, og en lek med ord. Det har mange mulige forklaringer, og de kommer fra mange forskjellige mennesker.

 

“ČSV er en oppfordring til å kjempe for samisk kultur, og en lek med ord.”

Den trolig første forklarte betydningen av ČSV, var Čiegus sámi veahka. Det kan oversettes til hemmelig samisk hjelper eller skjult samisk styrke. Begrepet oppsto under protestene i Máze 1970.

ČSV er ment å være vagt, fordi det åpner for en kreativ lek med samisk språk. Alle utsagn ČSV kan stå for, har til felles at de oppfordrer til å synliggjøre det samiske, fjerne arveskammen, eller på annen måte støtte den samiske saken.

Man holder ikke et språk i live med tørr pugging, men gjennom lek og kreativt bruk. Under et samisk  litteraturseminar i 1972, fikk deltakere i oppgave å skrive hva ČSV betydde for de, og de ga mange ulike svar. (Ta oversettelsene med en klype salt.)

  • Čiegus sámi veahka – Hemmelig samisk hjelper/Skjult samisk styrke (Johan Jernsletten, Buolbmát)
  • Čallot sámegiela vuohkkasit – Vi skal skrive høvelig samisk (Alf Isak Keskitalo, Guovdageaidnu)
  • Čohkkejehket sámiid vuitui – Samle samene til seier (Hans Hansen, Goarahat)
  • Čájehehket sámi vuoiŋŋa – Vis samisk ånd (Ellen Marit Gaup Dunfjell, Álaheadju)
  • Čállot sámegiel vearssaid – Vi skal skrive vers på samisk (Agnes Øwre, čáhcesuolu)
  • Čurvot sámiid veahkkin – Vi skal rope på samer etter hjelp (Jon Eldar Einejord, Skánit)
  • Čujuhehkot sámiid váttisvuođaid – Vi skal påpeke samenes utfordringer (Andreas Varsi, Deatnu)
  • Čovdot sámiid váttidvuođaid – Vi skal løse samenes utfordringer (Lillian Johansen, Leavdnja)

Poesi er vanskelig å oversette, og med mitt så inderlig mangelfulle samiske språk, skal jeg ikke tolke det for andre; men såpass forstår jeg, at diktet under er verd å prøve å forstå for en selv. Den som kan, får nyte samisk poesi – oss andre kan takke for poetisk motivasjon i vår søken tilbake til hjertespråket.

ČSV

Čiegus sámi veahka?

mii ja makkár

gávdno go bai?

Ja jos gávdno,

de man dihtii

lea dat čiegus?

Juo, dat gávdno!

Dikten várás

lea dat čihkkon –

dikten várás

vuoito-vearssaid

ovdal vuoittuid.

ČSV!

Juo, dat gávdno,

sámi veahka,

Čállin dihtii

lea dat čihkkon…

varra-mirkkuid máhcadit

ovdal go dat váibmui ollet

čeardda heahkka čáskadit.

Čuđiid jagiid čiegusvuođas

ihtigoahtá Sámi veahka, –

buorástahttá ČSV!

Earrásat leat váibagoahtán

soardi sođiid fievrredeamis

smurttuin, bleahkain,

čorpmain, njálmmiin…

Sápmi easkka loktešgoahtá,

čiegusvuođaid rahpagoahtá:

giela golli, árran suovas,

myrra vánhen muitin várás.

Dus lea čiegus vuoiŋŋa fámut,

Sámi Veahka,

buvtte ovdan.

Dál du vuorru boahtán lea!

ČSV!

 

(jurdagat ja sánit, 1975)

Tekst: Katarina Dorothea Isaksen

Foto: Jannik Abel