Ønsker at kompetansesenteret om forsoning og fornorsking legges til Oslo

Oslo Sámiid Searvi/Oslo Sameforening (OSS) behandler for tiden sine innspill til Sametingets oppfølging av sannhets- og forsoningskommisjonen, og maner til et kollektiv oppgjør med fornorskingspolitikk og urett mot samer, kvener/norskfinner og skogfinner.

Kategori
Oslo Sámiid Searvi
Forfatter
NSR
Dato
27.09.2023
Oslo Sámiid Searvi

Ønsker at kompetansesenteret om forsoning og fornorsking legges til Oslo

Sannhets- og forsoningskommisjonen har foreslått at det opprettes et nasjonalt kompetansesenter om fornorskingspolitikk og urett, med ansvar for forskning, dokumentasjon, formidling og forsoningsarbeid. Oslo Sameforening mener at et slikt senter bør ligge i Oslo.

– Oslo var jo fornorskingspolitikkens vugge, da det var Stortinget som la føringer for fornorskingen. Jeg tror at en viktig del av oppgjøret i etterkant av rapporten er tiltak som bidrar til kunnskapsøkning blant majoritetsbefolkningen og landets beslutningstakere. Dette vil kunne bidra til at fornorskingen aldri gjentar seg, sier Tor Gunnar Nystad, leder av Oslo Sameforening og sametingsrepresentant for NSR i Sør-Norge valgkrets.

I Norge finnes det flere eksempler på lignende sentre. HL-senteret ble etablert i 2001 som en del av et kollektivt oppgjør knyttet til utslettelsen av 230 jødiske familier og jødiske institusjoner under 2. verdenskrig. Også i etterkant av 22. juli ble 22. juli-senteret opprettet med formål om å være et sted for refleksjon og læring, både for allmennheten og for skoleelever.

760 personer har delt av tunge og såre opplevelser fra fornorskingen, og det er viktig at fortellingene fra disse enkeltpersonene løftes fram og ikke blir glemt.

– 760 personer har delt av tunge og såre opplevelser av fornorskingspolitikken, og det er viktig at fortellingene fra disse enkeltpersonene løftes fram og ikke blir glemt. Fornorskingspolitikken har ført til at tusenvis har mistet språk, kultur, identitet og næringsmuligheter. Derfor er det så viktig at den nå er dokumentert, og at den blir formidlet. Nå og i fremtiden, sier Aili Guttorm, sametingsrepresentant for NSR i Sør-Norge.

– Senteret vil være et viktig skritt i retning av forsoning og økt forståelse for de historiske urettene som er begått, samt et viktig senter for formidlingen av fornorskingspolitikkens konsekvenser for landets skoler. Ved å lære av fortiden, kan vi arbeide sammen for å bygge en fremtid preget av respekt, likeverd og mangfold, sier Piera Heaika Muotka, sametingsrepresentant for NSR i Sør-Norge.