Webinar om hets og konspirasjonsteorier

NSR inviterer alle sine medlemmer til digitalt webinar om hets og konspirasjonsteorier - hvordan møter vi det best?

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
06.11.2023
NSR

Webinar om hets og konspirasjonsteorier

HETS OG KONSPIRASJONSTEORIER – HVORDAN MØTER VI DET BEST?

Gjennom webinaret ønsker vi å belyse de utfordringene vi står overfor i møtet med hets mot – og konspirasjonsteorier om – samer, og forsøke å utruste deltagerne med noen redskaper som kan være til hjelp med å takle disse utfordringene i hverdagen.

Vi har med oss to erfarne innledere som vil dele sin kunnskap og erfaring med oss:

Runar Myrnes Balto, sametingsråd for NSR med ansvar for samehets. Runar vil presentere Sametingets arbeid mot samehets, samt gi en oversikt over hva vi vet om forekomst og innhold.

Benedikte Pryneid Hansen, styremedlem i Oslo Sámiid Searvi Oslo sameforening (OSS/NSR), har bred erfaring fra organisatorisk og politisk virksomhet og solidaritetsarbeid. Benedikte vil dele praktiske tips for hvordan man kan håndtere samehets når man møter det.

På slutten av webinaret åpner vi for spørsmål og diskusjon, og disse kan du gjerne sende inn på forhånd til nsr@nsr.no.

Webinaret foregår på zoom, torsdag 9. november 2023 klokken 1800–1900 og blir tolket primært mellom nordsamisk og norsk.
Dersom du er medlem og mot formodning IKKE har mottatt epost direkte med lenke og kode til arrangementet, gi oss beskjed på nsr@nsr.no så skal vi få sendt deg informasjon. Du kan og ringe +47 950 18 809 for å gi beskjed. (Det er ikke mulig å sende SMS til oppgitt nummer!)
Har du øvrige spørsmål kan du ta kontakt på samme epost og/eller telefonnummer.
Vi ser frem til en engasjerende og opplysende diskusjon som vil styrke oss i møte med disse utfordringene.
BURES BOAHTIN / VARMT VELKOMMEN!