Sterkt signal at kobbergigant trekker seg fra Nussir-samarbeid

NSR er glad for at kobbergiganten Aurubis har lyttet til våre anmodninger om å ta menneskerettigheter og miljøet på alvor, og har besluttet å terminere intensjonsavtalen de inngikk med Nussir ASA 11. august 2020.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
26.08.2021
NSR

Sterkt signal at kobbergigant trekker seg fra Nussir-samarbeid

NSR er glad for at kobbergiganten Aurubis tar menneskerettigheter og miljøet på alvor, og har besluttet å terminere intensjonsavtalen de gjorde med Nussir ASA 11. august 2020.

– Når en av verdens største kobberprodusenter ser at gruveprosjektet til Nussir ikke er forenelig med deres samfunnsstandarder, så gir det et veldig sterkt signal. Aurubis vil ikke bli assosiert med forurensning av fjordene og overkjøring av urfolks rettigheter, sier NSRs presidentkandidat Silje Karine Muotka.

– Vi er glade for å bli lyttet til, og vi mener dette er et tydelig signal til både gruveindustrien og norske myndigheter

Sametinget har skrevet brev til selskapet og Muotka har som sametingsråd gjennomført digitalt møte med Aurubis og opplyst om de faktiske forholdene i saken.

NSR har også sendt brev til Aurubis med opplysningene om hvilke konsekvenser Nussir-gruva har for samiske interesser 14. august i 2020, der de ble oppfordret om å terminere kontrakten.

– Vi er glade for å bli lyttet til, og vi mener dette er et tydelig signal til både gruveindustrien og norske myndigheter. Gruveprosjekter som bryter med urfolksrettighetene bør ikke realiseres. Det er enda ikke for sent å snu i Nussir-saken, og vi håper at et nytt Storting vil vurdere saken på nytt, sier NSR-leder Runar Myrnes Balto