Samiske barns rettigheter i møte med helsetjenesten

Opplæring og kunnskap i et barns språk starter allerede fra første dag og det er viktig at barn og unge fra begynnelsen av får riktig og samisk tjeneste. Dette er viktig både for språkutvikling, identitetsbygging og for verdsetting av samiske språk. Når vi fortsatt hører om blant annet at barn ikke får helsetjenestetilbud på samisk, at foreldre må fungere som tolker, språkundersøkelser gjennomføres på norsk og med det gir feil resultat i forhold til deres førstespråklighet, og endatil at voksne blir beordret til å snakke norsk med sine barn «for at barnets utvikling i norsk språk» ikke lider.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
09.03.2021
NSR

Samiske barns rettigheter i møte med helsetjenesten

Forslag til ny sak fremmet på Sametinget av Beaska Niillas.

Samiske tilbud er en rettighet man har fra fødselen til graven.

Opplæring og kunnskap i et barns språk starter allerede fra første dag og det er viktig at barn og unge fra begynnelsen av får riktig og samisk tjeneste. Dette er viktig både for språkutvikling, identitetsbygging og for verdsetting av samiske språk. Når vi fortsatt hører om blant annet at barn ikke får helsetjenestetilbud på samisk, at foreldre må fungere som tolker, språkundersøkelser gjennomføres på norsk og med det gir feil resultat i forhold til deres førstespråklighet, og endatil at voksne blir beordret til å snakke norsk med sine barn «for at barnets utvikling i norsk språk» ikke lider.

Et slikt system og praksis viderefører ideologien om at det samiske språket ikke er like mye verdt som det norske språket for både barna, ungdommen og de voksne. Dette er undertrykking og systematisk diskriminering, og alt dette er eksempler som vi dessverre har hørt om i flere tiår.

Derfor er det viktig at både kommuner og helsesektoren øyeblikkelig begynner å prioritere og å sørge for at samiske barn får riktig og gode tjenester i alle ledd slik at det samiske samfunnet heller kan utvikle seg som samfunn og ikke måtte til evig tid krangle seg til sine rettigheter.