Oslo blir Oslove

Sametingsrepresentant Aili Guttorm (NSR) jubler over at Oslo kommune nå endelig vil få et samisk stedsnavn. I byrådserklæringen utgått av Ap, MDG og SV står det at «Byrådet ønsker å få godkjent et samisk stedsnavn for Oslo».

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
24.10.2019
NSR

Oslo blir Oslove

Sametingsrepresentant Aili Guttorm (NSR) jubler over at Oslo kommune nå endelig vil få et samisk stedsnavn. I byrådserklæringen utgått av Ap, MDG og SV står det at «Byrådet ønsker å få godkjent et samisk stedsnavn for Oslo».

– Det er ekstra gledelig at denne nyheten kommer nå som det er samisk språkuke! Som bysame betyr dette veldig mye for meg. Jeg har vokst opp her sørpå, så for meg er Oslo i stor grad en samisk by. Det at byrådet nå ønsker å få godkjent et samisk stedsnavn på byen er for meg en anerkjennelse av det samiske miljøet i Oslo, sier Guttorm.

Det at byrådet nå ønsker å få godkjent et samisk stedsnavn på byen er for meg en anerkjennelse av det samiske miljøet i Oslo.

Oslo kommune vil måtte rådføre seg med Sametingets stedsnavnsavdeling før en vedtar det endelige samiske navnet på kommunen. Men av byens egen samiske befolkning har det sørsamiske navnet «Oslove» vært tatt i bruk.

– Jeg tror det er viktig for oss å huske på at man ikke skal så langt utenfor Oslo før man befinner seg i tradisjonelle samiske områder. Man har en langvarig samisk tilstedeværelse i alle fall så langt sør som Østerdalen i Hedemark, så det er ikke tvil om at det samiske navnet på Oslo har vært i bruk lenge, fortsetter Aili.

– Dette er noe det samiske miljøet og samiske politikere har jobbet for lenge, og jeg vet at det har vært en tverrpolitisk innsats for å få dette til. Jeg vet at det også har vært samiske røster i byrådspartiene som har jobbet mye for dette, det vil jeg takke for, avslutter Guttorm.