NSRs tillitsvalgtkonferanse 2023 på Snåase

NSRs tillitsvalgtkonferanse #TVKNSR23 er på Snåase 15-17.september.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
07.08.2023
NSR

NSRs tillitsvalgtkonferanse 2023 på Snåase

Det blir blant annet kurs i bruk av hypersys og hjemmesiden vår. Det blir viet oppmerksomhet på rapporten til sannhets-og forsoningskommisjonen, med spesielt fokus på tiltak. Og vi kjører kick-off på vervekampanjen vår.

Vi kommer til å være mye ute, og ulike bolker av programmet vil foregå som samtaler rundt bålet og inne i lávvuer. Vi skal selv málestit (koke kjøtt) på lørdag, og vi skal innom Saemien sijte.