NSR søker organisasjonssekretær

Norske Samers Riksforbund søker organisasjonssekretær i 25 % stilling til våre dyktige og engasjerte unge i nuoraidlávdegoddi/ungdomsutvalget (NSR-Nuorat/NSR-N). 

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
03.04.2023
NSR

NSR søker organisasjonssekretær

NSR-Nuorat leder NSRs ungdomsvirksomhet, og våre aktive ungdommer i NSR-Nuorat søker en hjelpende hånd på fast basis. NSR-N ønsker en sekretær som kan arbeide selvstendig, som tar ansvar og bidrar med gode ideer og tanker. NSR-N leter en person som vil bidra til å gjøre hverdagen bedre for samiske unge, og som vil være med å kjempe for samiske rettigheter og for en god samisk fremtid.

NSR-N uttaler seg på vegne av NSR i ungdomsspørsmål og representerer NSR nasjonalt og internasjonalt i møte med andre organisasjoner og i ungdomsspørsmål. NSR-N består av leder, nestleder og tre medlemmer. Og siden de fatter beslutninger gjennom et prinsipp om konsensus/enighet, så møter gjerne de fem varamedlemmene også stort sett alltid, så man kan få flere tanker og syn. NSR-N har fast plass i NSRs landsstyre og NSR-N-leder er sammen med NSR-leder, sametingspresidenten og parlamentarisk leder for sametingsgruppa en del av NSR sitt lederskap.

Vi tilbyr jobb i en historisk viktig og aktuell interesseorganisasjon.

Vi tilbyr jobb i en historisk viktig og aktuell interesseorganisasjon. NSR-N står i samarbeid med andre bak de nylige aksjonene i Oslo, og er en ungdomsorganisasjon som gir spennende og utfordrende arbeidsoppgaver. Som deres sekretær vil du være med på å forme vår samiske historie og vår samiske fremtid.

Arbeidsoppgaver
• Bistå NSR-N under og mellom møter.
• Gjennomføre beslutninger fattet av NSR-N.
• Ta imot henvendelser til NSR-N.
• Vanlige sekretærtjenester og administrative oppgaver.
• Oversetting.
• Ledelse av ungdomsutvalgets prosjekter, herunder planlegging, søknadsskriving, gjennomføring og rapportering.
• Jobbe med SoMe og NSRs digitale plattformer.
• Utføre annet organisasjonsarbeid sammen med kollegaer i sekretariatet.

Kvalifikasjoner
• Interesse for organisasjonsarbeid og samiske samfunnsforhold.
• Det forutsettes kompetanse i IKT og SoMe.
• NSR ønsker å styrke den samiske språkkompetansen ved sekretariatet. Det er derfor ønskelig at vedkommende som tilsettes behersker nord-, lule-, sør-, ume-, skolte- og/eller pitesamisk muntlig så vel som skriftlig.
• Kjennskap til og erfaring fra lignende oppgaver.
• Erfaring fra prosjektarbeid er ønskelig.
• Det ønskes kunnskaper i økonomihåndtering.

Personlige egenskaper
• Du liker å jobbe i et hektisk miljø og har stor arbeidskapasitet.
• Du liker å samarbeide med andre.
• Du kan jobbe selvstendig og er fleksibel.

NSR-N står i samarbeid med andre bak de nylige aksjonene i Oslo, og er en ungdomsorganisasjon som gir spennende og utfordrende arbeidsoppgaver.

Govva: Rasmus Berg, Natur og ungdom

Arbeidssted er primært NSRs sekretariat i Guovdageaidnu, men muligheter for hjemmekontor vil bli vurdert. Det må påregnes reisevirksomhet, blant annet i forbindelse med ungdomsutvalgets møter. Stillingen krever en fleksibel holdning til arbeidstid.

Det er ønskelig at stillingen tiltres snarest mulig. Lønn etter avtale. Politiattest må fremvises før eventuell ansettelse. Opplæring vil bli gitt ved behov.

Som deres sekretær vil du være med på å forme vår samiske historie og vår samiske fremtid.

For mer informasjon kan følgende kontaktes:
Elle Nystad, NSR-N-leder: nsr-u@nsr.no / +47 926 54 148.
Anton Hauan, fungerende sekretariatsleder: nsr@nsr.no / +47 988 62 537.

Søknad med CV må være NSR i hende innen torsdag 20. april 2023. Søknad sendes elektronisk til nsr@nsr.no eller pr. post til NSR, Pb. 173, 9521 Guovdageaidnu.