Minneord: Mary Konstanse Mikalsen Trollvik

Kategori
NSR
Forfatter
Vidar Andersen
Dato
04.01.2023
NSR

Minneord: Mary Konstanse Mikalsen Trollvik

Det var med stor sorg vi mottok meldingen om Mary Konstanse Mikalsen Trollvik sin bortgang den 22. desember 2022. Mary fikk leve et langt liv, og utrettet og bidratt mye både for utviklingen av lokalsamfunnet hun var en del av, og for framveksten av den samisk offentlighet.

Mary var politisk aktiv i store deler av sitt voksne liv. Hennes engasjement som tradisjonsbærer og for anerkjennelse og utvikling av duodji var omfattende. Dette førte videre til et bredt politisk engasjement. Hun ble en aktiv politisk stemme fra begynnelsen av 1970-tallet som medlem av Senterpartiet, og ble tidlig medlem av Olmmáivággi Sámisearvi. Hun var medlem av Norsk Sameråd fra 1980-1989, og stilte til valg for Norske Samers Riksforbund (NSR) til det første sametingsvalget i 1989. Hun ble innvalgt, og ble også valgt til Sametingets første visepresident. Mary satt i Sametinget fram til 1997, og var en tydelig sjøsamisk stemme i samenes nasjonale parlament.

Mary hadde et stort hjerte og engasjement for samiske saker. Også etter sin tid som visepresident og sametingsrepresentant var hun et aktivt medlem i NSRs sitt lokale Gáivuona NSR og senere Ivgu Sámesearvi NSR, og påtok seg ulike verv og oppgaver i foreningen. Mary var et forbilde for de som arbeidet for å ivareta de lokale og samiske tradisjonene, og for de som arbeidet politisk lokalt og nasjonalt. 

Hennes brennende engasjement og evne til å få gjennomslag og oppnå politiske resultater, gjorde henne til et forbilde og veiviser for oss i NSR. 

Våre tanker går til hennes familie og etterlatte. Vi lyser fred over Marys minne.