Listekandidat i frontlinjen

– Det har vært det rareste året, sier tredjekandidaten for NSR i Ávjovári – Sandra Andersen Eira. Hvem kunne trodd at kampen mot korona og pandemi var det som skulle prege hverdagen for oss alle?

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
08.07.2021
NSR

Listekandidat i frontlinjen

Da samfunnet ble stengt ned og alt var usikkert hadde Sandra allerede begynt på sin utdanning i prehospitalt arbeid eller paramedic som det heter. Det er en bachelorutdanning innenfor akuttmedisin som fører til tittelen paramedisiner.

Sandra ble nasjonalt kjent da hun fortalte hvordan saksbehandlere snakket til henne med barnestemme  da hun ønsket å søke finansiering for å anskaffe seg fiskefartøy. Hvordan havnet hun i helsevesenet?

– Jeg hadde skikkelig uflaks med fartøyet jeg anskaffet meg. Månedene før koronaen brøt ut her i landet fikk jeg både et motorhavari på båten, og måtte selv gjennom en operasjon, forteller Sandra åpenhjertig. Da koronaen slo over oss, valgte jeg å bidra i helsevesenet og gjøre ferdig utdannelsen til paramedisiner.

– Jeg elsker livet på havet, men det er veldig vanskelig å finne kapitalen som kreves for fiskefartøy. Å komme seg inn i næringen blir for de aller mest kapitalsterke, og dette er et alvorlig og stort problem for de fleste som vil inn i yrket, sier Sandra. Dette med kapitalbehov har jeg tatt opp i mange sammenhenger. Jeg kunne ha satt meg ned og vært deppa, men det er ikke min stil, fortsetter Sandra.

Folk i Nord-Norge har like rettigheter som resten av befolkningen til helsetjenester når de er i nød.

Fredag 12. mars 2020 stengte regjeringen ned hele landet med de strengeste tiltakene i Norge siden andre verdenskrig. Ett år seinere sitter Sandra på trappa i Lakselv (Porsanger) i et kritthvitt antrekk som er fra helsevesenets karakteristiske garderobe. Det har vært et stort trykk på helsevesenet og alle hender har vært i arbeid.

– Det har vært godt å stå i frontlinjen, sier Sandra som er vant til å holde hodet rolig i pressede situasjoner. Jeg syns likevel det var sterkt kritikkverdig at informasjon om korona forelå på alle andre språk enn samisk da tiltakene ble innført, sier Sandra. Hun mener helsevesenet i Finnmark må styrkes fremover.

Det mangler landingsmuligheter for luftambulanse mange steder i de samiske samfunnene.

Helsetilsynet konkluderte nylig med at ambulanseflytjenestene i Nord-Norge er uforsvarlige. Bakgrunnen for undersøkelsene var de kapasitetsutfordringene som oppstod rundt operatørskiftet 1.juli 2019. Undersøkelsen viste at pasienter som har behov for øyeblikkelig hjelp har fått forsinket transport til forsvarlig behandlingssted, og at det er ting som kunne vært unngått som er årsakene til dette. Det er de regionale helseforetakene som i felleskap har opprettet Luftambulansen helseforetak som skal sørge for at befolkningen får forsvarlig behandling i spesialisthelsetjenesten.

– Slike systematiske ting må vi ha fokus på, sier Sandra.

Hun påpeker at ekspertutvalget som utredet luftambulansetjenesten møtte blant annet Sametinget, men at det ikke er nok.

– Det mangler landingsmuligheter for luftambulanse mange steder i de samiske samfunnene. Dette er en viktig sak å få orden på fordi folk i Nord-Norge har like rettigheter som resten av befolkningen til helsetjenester når de er i nød.

Sandra reiser seg opp, og gjør seg klar for enda en dag på jobb i helsevesenet. Jeg er en person som vil gjøre en innsats, forteller Sandra som fortsatt kan tenke seg en yrkeskarriere i fiskeriene.

– Inntil videre trengs jeg også her, sier hun.

Hun satser på en ny periode på Sametinget etter dette valget hvis velgerne vil det.