Ikke skjønt alvoret om vindkraft og reindrift

Olje- og energiminister Tina Bru har i dag lagt frem stortingsmelding om vindkraft på land. Runar Myrnes Balto, som er leder for Norske Samers Riksforbund (NSR) mener stortingsmeldinga viser at regjeringa ikke har skjønt alvoret.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
19.06.2020
NSR

Ikke skjønt alvoret om vindkraft og reindrift

– At vindkraftverk gjør reinbeitene ubrukelige er det ikke lenger noen tvil om, det har rettsvesenet gjennom Frostating lagmannsrett nylig slått fast i sin behandling av vindkraftutbygginga på Fosen. Likevel legger altså Regjeringa opp til enda mer utbygging av vindkraft i reindriftsområder. Det er dypt sjokkerende at de ikke ser alvoret i det de gjør, sier NSR-leder Runar Myrnes Balto.

Det er dypt sjokkerende at de ikke ser alvoret i det de gjør.

De siste årene har det vært flere høyprofilerte vindkraftsaker i samiske områder, som har gitt dårlige samiske erfaringer. Et overveldende flertall på Sametinget har trukket i nødbremsen og konkludert med at tålegrensa er nådd.

– På Fosen har Storheia og Roan vindkraftverk ødelagt vinterbeitene helt. Den samme ødeleggelsen er i ferd med å skje på Øyfjellet i Vefsn, og det jobbes med et stort vindkraftverk i Finnmark mellom Tana og Karasjok. Men den samiske kulturen tåler ikke at det holdes på slik, sier Myrnes Balto.

– Det er allerede på rene at vindkrafta ødelegger reinbeitene. Derfor er lovnader om å involvere reindrifta i større grad ikke nok. Forvaltninga må ta på alvor det reindrifta har sagt i flere år, og derfor må reindriftsområder være ekskluderte i alle planer for vindkraftutbygging, fortsetter Myrnes Balto

FNs spesialrapportør for menneskerettigheter og miljø, David Boyd, har nylig påpekt at Norge må skifte kurs for at ikke klimatiltak skal bidra til menneskerettighetsbrudd, og han var bekymret for vindkraftas påvirkning på samisk kultur.

Samisk kultur tåler ikke mer vindkraft i reindritfsområder.

– Det er bare å notere seg at Tina Bru ikke har løst det norske paradokset mellom klima og menneskerettigheter. Hun bør ta konsekvensen av FN-kritikken og trekke i nødbremsen. Samisk kultur tåler ikke mer vindkraft i reindritfsområder, slår Myrnes Balto fast.

Stortinget vedtar i dag også at regjeringen skal gjennomgå alle eksisterende vindkraftkonsesjoner for mulige feil, og eventuelt trekke tilbake vedtak ved brudd av konsesjonsvilkår. NSR-lederen legger derfor sin lit til regjeringen vil bruke denne muligheten til å stoppe utbygginga på Øyfjellet.

–  En avtale med reindrifta om avbøtende tiltak og tilrettelegging for reindrifta er et av konsesjonsvilkårene for utbygningen på Øyfjellet. Dette vet vi ikke skjer, og det er kjent at utbygger har hindret vårflyttinga for reindrifta. Nå håper jeg regjeringen tar muligheten de får fra Stortinget til å trekke tilbake konsesjonen på Øyfjellet, avslutter Balto.

 

Kilder:

Dom fra Frostating Lagmannsrett i Fosensaken

Uttalelse fra FNs spesialrapportør for miljø og menneskerettigheter