Guevteli tar oppgjør med samehets i Røros-traktene

NSRs lokallag i Røros-traktene tar tak i den økende samehetsen i regionen og ber om at lokalpolitikerne gjør noe med de underliggende problemene bak hetsen.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
11.04.2019
NSR

Guevteli tar oppgjør med samehets i Røros-traktene

I år sammenfaller vårflyttingen av rein i Gåabrien sijte i Røros-traktene av naturgitte årsaker med påskeferien. Det betyr at den nye skuterløypa i Gauldalen i Holtålen kommune, Gauldalsløypa, vil bli stengt i påskeferien. Dette har bidratt til at samehetsen i sosiale medier, som allerede er et stort problem, har blusset opp.

NSRs lokallag regionen, Guevteli Saemieh, har tatt iniativ i forbindelse med saken, og oppfordrer lokalpolitikerne til å ta tak i de underliggende holdningene som bidrar til hetsen.

Guevtelis Mattis Danielsen skriver i et leserbrev publisert i Nea Radio at elefanten i rommet er at det er snakk om angrep på en bestemt folkegruppe, kultur, verdisyn og næring.

– Hets og sjikane på sosiale medier kom utelukkende fra en side. Dette er meget vel dokumentert. Tilsvarene kan vanskelig forståes som annet enn nettopp det. Tilsvar. Forsvar, sier Mattis Danielsen.

Han bruker anledningen til å berøre konsekvensene av hetsen, og spør seg når samfunnet vil ta det enorme problemet på alvor.

– Av erfaring vet jeg at dette påvirker individer. Voksne og barn. Den har helse- og samfunnsmessige konsekvenser.
Hvor lenge vil lokalpolitikere i Fjellregionen, og media for den saks skyld, gå god for/unnlate å ta tak i dette?

– Leserbrevet er svar på en kommunepolitiker fra Arbeiderpartiet sitt utspill om at de mange innleggene på sosiale medier er “like ille begge veier” og at reindrifta må bidra til at løypa må få være åpen deler av påska, blant annet for å passe på sitt eget omdømme, sier Mattis Danielsen

Guevteli Saemiehs leder Thomas Ole Andersen har også kommentert netthesten i større artikkel om problemet i Fjell Ljom i dag 11. april. Han mener at måten media vinkler saken bidrar til at rasismen eskalerer i kommentarfeltene.

– De skaper et bilde av reindriften og samene som vanskelige og imot regional verdiskapning, sier Thomas Ole Andersen. 

Han oppfordrer de lokale mediene til å være sitt samfunnsansvar bevisst i hvordan de vinkler samiske saker, med tanke på at hets og sjikane mot reindrifta og samer er på det nivået som det er.

For mer bakgrunnsinformasjon om stenging av Gauldalsløypa, kan man her høre hva leder i Gåebrien Sijte sa tidligere i april til Nea Radio.