Etablering av samisk språksenter i Oslo

I Sametingets reviderte budsjett for 2020 setter av 331 000 kroner til å opprette et samisk språksenter i Oslo.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
11.06.2020
NSR

Etablering av samisk språksenter i Oslo

– Dette er noe vi i Oslo Sámiid Searvi (Oslo Sameforening) har jobbet lenge med å få på plass! Samisk hus har gjennom mange år vært det samiske samlingspunktet i hovedstaden, og vi har opplevd at huset og husets arrangementer har blitt veldig populære etter at vi flyttet til dronningens gate midt i Oslo sentrum, sier Tor-Gunnar Nystad, sametingsrepresentant for Norske Samers Riksforbund (NSR) og leder for Oslo Sameforening.

Dette er noe vi i Oslo Sámiid Searvi (Oslo Sameforening) har jobbet lenge med å få på plass!

– Det at vi nå endelig får vi et samisk språksenter i Oslo, gjør at vi i mye større grad kan jobbe mer konsekvent og langsiktig med samiske språk. Vi forventer og ser frem til et velorganisert språksenter med en tydelig samiskspråklig profil fortsetter Nystad,

Samisk hus er i dag et samisk kulturhus for den samiske befolkningen i Oslo, og er eid av flere samiske foreninger i hovedstaden. Sametingsrådet, som består av NSR, Senterpartiet, Åarjel-Saemiej Gïelh og Flyttsamelista (JSL) har satt 324 000 kroner til etablering av et samisk språksenter på samisk hus i Oslo. I Oslo finnes det både en samisk barnehage og flere samiske elever fra barneskole til videregående skole.

I Oslo finnes det også brukere av sør- og lulesamisk, og dette er også noe som bidrar til at behovet for et samisk språksenter er stort.

– Det at vi nå får et samisk språksenter i Oslo har stor betydning for språksituasjonen i hovedstaden. Vi vet at det er et stort behov for flere samiske språkarenaer i Oslo, for å kunne sikre at det også finnes arenaer hvor en kan lære og benytte seg av samisk utenfor skolen. I Oslo finnes det også brukere av sør- og lulesamisk, og dette er også noe som bidrar til at behovet for et samisk språksenter er stort, sier Aili Guttorm og Piera Heaika Muotka (Sametingsrepresentanter for NSR i Sør-Norge valgkrets)

Det samiske språksenteret i Oslo vil være på plass høsten 2020.

For flere kommentarer kan Tor Gunnar Nystad kontaktes på telefon 917 51 470, Piera Heaika Muotka på telefonen ‭414 24 504‬, eller Aili Guttorm på telefon ‭413 51 019‬

Foto: Jonas Driveklepp