Skip to content

Et løft for samisk læremiddelproduksjon

På sametingets siste plenumsmøte for 2019, vedtok Sametinget sin handlingsplan for samiske læremidler fra 2020-2023.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
04.12.2019
NSR

Et løft for samisk læremiddelproduksjon