Det heter Høyesterett for en grunn

Her kan du lese Ole-Henrik Bjørkmo Lifjells innlegg i saken "Oppfølging av Høyesterettsdom i Fosensaken".

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
10.03.2022
NSR

Det heter Høyesterett for en grunn

Innlegg skrevet av Ole-Henrik Bjørkmo Lifjell, sametingsrepresentant for NSR fra Sørsamisk valgkrets

Fosen-saken er en av de sakene som virkelig gjorde meg engasjert politisk. Og som nok er en stor grunn til at jeg står her i dag og fortsatt engasjerer meg for våre samiske samfunn. Det har vært en lang sak som har pågått i mange år, og som har krevd utrolig mye av de berørte i saken. Jeg ønsker å gi honnør til de som har stått i saken, kjempet sin sak og omsider også fått dommen i høyesterett som anerkjenner at ekspropriasjonsvedtaket strider mot reineiernes rettigheter.

Det er vel en grunn for at det heter Høyeste Rett?

Jeg blir svært bekymret når jeg leser at Olje – og energidepartementet jobber i en prosess for et omgjøringsvedtak i denne saken. Uten å være noe jurist, så stiller jeg meg spørrende til en slik prosess. Det er vel en grunn for at det heter Høyeste Rett?

Det er for meg også beklagelig å se at arbeidet i storindustri-området fremdeles ikke er stoppet opp til tross for dommen. Det er også beklagelig at det enn så lenge ikke har kommet offentlige beklagelser fra myndighetene.

At de kan videreføre aerpiemaadtoe.

Denne oppfølgingssaken er jeg veldig glad kommer opp i plenum, og at Sametinget er så tydelig i denne saken. Dette er en sak som nok i stor grad kan skape en presedens til hvordan slike prosesser i fremtiden skal være. Jeg håper vi kommer dit at enkeltpersoner og familier slipper å stå i slike utmattende og ressurskrevende saker, og at de heller får mulighet til å gjøre den jobben de vil og skal gjøre. At de kan videreføre aerpiemaadtoe. Det trenger våre samfunn, det trenger Norge, og vi trenger også verden. Gæjhtoe.