Buorisboahtem NSRaj, ådå sebrulattja

NSR åvddån! Dán jage miján li badjel 330 ådå sebrulattja. Basádismáno 2. bve klo 19 sávvap ådå sebrulattjajda buorre boahtemav NSRaj.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
28.10.2023
NSR

Buorisboahtem NSRaj, ådå sebrulattja

Dálla miján li 1428 sebrulattja, NSR åvddån! Dijmmá miján lidjin 1130 sebrulattja. Dán jage miján li badjel 330 ådå sebrulattj

Basádismáno 2. bve klo 19 sávvap ådå sebrulattjajda buorre boahtemav NSRaj. Mij æjvválip Zooma baktu, ja rájap sváldasav/liŋkav gájka ådå sebrulattjajda.

Govva: Per Østmoen, NSR. Govven NSRa luohttámušolbmuidkonferánsas Snåasene čakčamánus 2023.

Máhttelis la aj ietjá sebrulattjajda sæbrrát, valla de hæhttu rádjat epoastav nsr@nsr.no vaj liŋkav oattjo.

NSRa jådediddje Beatrice Fløystad boahtá.

bilde av Elle NystadNSR-Nuoraj jådediddje Elle Márgget Nystad boahtá.

 

 

Sámediggepresidentta Silje Karine Muotka adjáj boahtá.