Bekymret for meieriet i Tana

Sametingsrepresentantene Mathis Nilsen Eira og Jovna Vars Smuk fra Norske Samers Riksforbund (NSR) ser med bekymring på Tines planlagte nedskjæringer i Finnmark.  

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
17.02.2020
NSR

Bekymret for meieriet i Tana

Sametingsrepresentantene Mathis Nilsen Eira og Jovna Vars Smuk fra Norske Samers Riksforbund (NSR) ser med bekymring på Tines planlagte nedskjæringer i Finnmark.

– Sentraliseringen av meierier og slakterier rammer gårdbrukere Finnmark. For oss er det viktig at vi tar vare på våre primærnæringsarbeidsplasser, og at melka og kjøttet fra bønder i Finnmark skal videreforedles i Finnmark, sier Eira.

Eira trekker frem betydningen lokale og regionale meierier har for bønder og forbrukere i Finnmark.

Vi mener at lokal slakt og videreforedling av melk er bra for bøndene, for forbrukerne, for klima og for matsikkerheten

Melka får veldig lang reisevei, om den skal fra bonden i Øvre-Pasvik til Alta eller Storsteinnes. Vi mener at lokal slakt og videreforedling av melk er bra for bøndene, for forbrukerne, for klima og for matsikkerheten.

Jovna Vars Smuk, Sametingsrepresentant fra Øst-Finnmark, trekker frem betydningen av arbeidsplassene som står i fare, når Tine nå skal omstrukturere.

I dag er står meieriene i Tana og Alta direkte for 34 arbeidsplasser, samtidig som de leverer tjenester som er essensielle for gårdbrukere i hele Finnmark. Dette er distriktsarbeidsplasser som betyr mye i Tana, sier Jovna Vars Smuk, sametingsrepresentant fra Øst-Finnmark.

Representantene ønsker nå en dialog mellom Tine og Sametinget for å bevare og videreutvikle løsninger for lokale og regionale meierier, men varsler også at NSR vil jobbe opp mot myndighetene i årets jordbruksavtale.

– For oss er det svært viktig at vi fortsatt har meierier i Tana og Alta for å ta imot melk fra bønder i Finnmark. Derfor vil NSR også ta opp behovet for desentralisert meieri- og slakteristruktur i våre innspill til jordbruksavtalen i år, avslutter Vars Smuk.

Foto: Marie Louise Somby // Árvu