10 punkter for rekruttering av samiskspråklige lærere til barnehage og skole

Samfunnet står i en kompetansekrise som ikke vil ta slutt de neste årene og konkurransen om samiskspråklige ressurser er stor. Sliter du med å rekruttere samiskspråklige lærere til skole og barnehage? Her er 10 punkter for rekruttering av samiskspråklige som vil ta deg 10 steg nærmere en samiskspråklig lærer i din organisasjon.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
16.06.2022
NSR

10 punkter for rekruttering av samiskspråklige lærere til barnehage og skole

1. Gi bedre lønn

En samiskspråklig lærer innehar gjerne en trippelkompetanse innen pedagogikk, språk og kultur, og er derfor veldig populær. Lønnen bør gjenspeile denne trippelkompetansen og gjør deg mer attraktiv som arbeidsgiver. Gi lønn som monner seg!

2. Betalt utdanning

Gjør mangelen på samiskspråklig kompetanse kjent i din organisasjon og formidle dette til et universitet eller høgskole nær deg. Universitetene og høgskolene skal ha en samfunnsdialog og møte kompetansebehovet i samfunnet. Hvis de ikke kjenner til deres ditt kompetansebehov, hvordan skal de kunne møte det? Etabler utdanningsstillinger hvor ansatte kombinerer jobb og studier samtidig.

3. Videre- og etterutdanning

Har du ansatte som ønsker å lære seg et samisk språk? Har du lærere som kan behersker litt samisk, men ikke bruker språket dette i undervisning? Husk at man må ikke være same for å undervise i samiske språk! Send dine ansatte på studie, og vær med på å utvikle den kompetansen dere trenger! Etabler utdanningsstillinger, også for etterutdanning, hvor ansatte jobber og studerer samtidig. Sjekk alltid ut hvilke ordninger statsforvalteren har for både etter- og videreutdanning.

4. Tilby 100% stillinger

Fagbevegelsen har dette som fanesak og de fleste ønsker seg 100% stilling. Er det ikke behov for en ansatt i 100%? Fyll på med studier og teamarbeid for å komme dit!

5. La lærerne jobbe sammen i team

Det er få samiskspråklige lærere, og de er ofte ikke mange på hver organisasjon. La dem jobbe sammen i team og bistå med eksternt faglig påfyll for å bygge fagmiljøet hos dere eg. Samiskspråklige lærere ønsker også å utvikle egen kompetanse og bidra med samisk språk og kulturkompetanse inn i arbeidsmiljøet.

6. Gi mer tid til forberedelse

En samiskspråklig lærer lider konstant under mangel på læringsressurser som læremidler og fag- og skjønnlitteratur, det må de ofte utvikle og tilpasse selv. Gi derfor lærere ekstra tid til forberedelse av undervisning.

7. Tilby stipend

Tilby studenter og ansatte stipend til utdanning og skriv en bindingsavtale om at de som mottar stipend, de skal jobbe i din deres organisasjon i 2-3 år etter endt utdanning. Stipender er motiverende og virker positivt!

8. Gi lærere tid til å utvikle læremateriell

Læremateriell mangler, og vi trenger mer av det. Gi lærere rom og mulighet til å utvikle læremateriell, både til egen undervisning og for andre som underviser i og på samisk. Gi også rom og mulighet for lærere til å utvikle læremateriell sammen med andre faggrupper.

9. Vær bevisst på langsiktige kompetansepakker

De ulike lærerutdanninger tar mellom 3 til 5 år å fullføre, så tenk derfor langsiktig. Lag en kompetansepakke for deres skole og barnehage for de neste 5 årene.

10. Spør om feedback fra ansatte og mulige søkere

Spør hos samisk språklige ansatte om hva som skal til at de kommer å fortsette som ansatt hos dere. Det er de som sitter på svarene om hvorfor de velger akkurat deres organisasjon som arbeidsgiver.

Den samiskspråklige kompetansekrisen vil vare i mange år fremover og mangelen på lærere til barnehage- og skole vil ikke løse seg uten at vi som felleskap tar et krafttak. Hvis ikke vi lykkes med å rekruttere og utdanne flere lærere til barnehager og skoler så har det konsekvenser for våre barns tilbud.
Lærere vi rekrutterer og utdanner skal utdanne neste generasjons lærere. Hvis vi ikke lykkes med opplæring i og på samiske språk i dag så vil det ikke bli bedre i fremtiden og kompetansekrisen vil vedvare. Grepene du tar i dag vil gi resultater og du vil være med på å skape en bedre arbeidsplass for ansatte.

Lykke til!