NSR-N – reindrift

Reindrifta er en viktig samisk næring over hele Sápmi. NSR-N ser hvor betydningsfullt reindrift er når det gjelder danning av arbeidsplasser, verdiskapning og mye av grunnlaget for den samiske kulturen vår.

Hva tenker NSR-N om duodji?

Reindrifta er en viktig samisk næring over hele Sápmi. NSR-N ser hvor betydningsfullt reindrift er når det gjelder danning av arbeidsplasser, verdiskapning og mye av grunnlaget for den samiske kulturen vår.

NSR-N er opptatt av at reindrifta skal ha et vern mot kraftinngrep, mineralvirksomhet og andre arealinngrep. Derfor ønsker vi at reindrifta skal ha gode tilskuddsordninger og en økologisk, kulturell og økonomisk bærekraftig reindrift som man kan leve av i dag og i fremtiden.

 

NSR-N er også opptatt av at vi får en rovdyrpolitikk med lavere rovdyrtetthet i reindriftsområder. Rovdyr er med på å ødelegge vår økonomiske grunnlag i reindrifta.

Mye av fagtermene til reindrift er på samisk og dette er verdifull kulturarv. Vi i NSR-N mener det er viktig å synliggjøre at reindrifta som næring har mye kunnskap om språk, kultur- og ressursforvaltning og ferdsel i naturen.

 

For NSR-N er det viktig å motivere reindrifts ungdommen til å ta arven videre og videreføre denne næringen videre. Gode vilkår som øker motivasjonen, interessen og viljen blant ungdom til å videreføre denne næringen og arven som følger er nøkkelen til en bærekraftig reindrift i fremtiden. Vi ser at reindrifta står ovenfor store endringer, administrativt, klimatisk og hvordan driften er bygdt opp.

NSR-N ønsker å påpeke at reindrifts ungdommen skal være stolt over deres bakgrunn, deres kunnskap og deres bidrag til å videreføre språk og tradisjon. Vi gir vår fulle støtte til alle som jobber for et sterkere reindrift i Sápmi.