Sebrulasjkampánnja NSR-N – gidá 2021

Sebra Vuonarijka stuorámus sáme organisasjåvnnåj!
Le gus sebrulattjan NSR:an? Vittjo rádnav sæbrrat!
Illa vil sebrulattjan? Sebra aktan rádnajn!

Kategori
NSR Nuora
Forfatter
NSR-N
Dato
26.04.2021
NSR Nuora

Sebrulasjkampánnja NSR-N – gidá 2021

NSR sebrulasjkampánnja bissu moarmesmáno 31. bæjvváj ja la divna ådå sebrulattjajda vuollel 26 jage. Sihke dån guhti vittjo ja ráddnat lihppe maŋen vuorbbádimen vuojttet goabbák Graveniid hullobåvsåjt.

Náv sjatta sebrulattjan:
Sáddista SMS:av  nummarij 2090 tevstajn:
NSR MEDLEM [namma, adræssa, e-poasstaadræssa,
riegádimbiejvve, vervet av..]

Dåssju 50 kr jahkáj (jus la vuollel 26 jage dáv jagev).
Jali 150 kr jahkáj (jus la badjel 26 jage dáv jagev). 

NSR:a nuorajsebrulattjan oattjo: 

  • Máhttelisvuodav sebratjit nåvku (jali vuoleduvvam haddáj) divna NSR:a nuorajdåjmajda
  • Vájkkudimmáhttelisvuoda Vuodnabiele stuorámus sáme organisasjåvnnåj.
  • Stuor sáme værmádagáv