Levert høringsinnspill til plan om Joma gruver

Nord-Trøndelag sameforening har levert høringsinnspill til Røyrvik kommune sin Detaljregulering for Joma gruver.

Kategori
Noerhte-Trøndelagen Saemien Siebrie
Forfatter
Noerhte-Trööndelagen saemien siebrie
Dato
16.09.2023
Noerhte-Trøndelagen Saemien Siebrie

Levert høringsinnspill til plan om Joma gruver

I hovedtrekk går innspillet ut på at vi jobber for rettslig anerkjennelse av samenes eiendoms- og bruksrettigheter til land, vann og naturresurser. Samene har gjennom historisk bruk opparbeidet tilhørighet til og kunnskap om naturresursene. De som bor nærmest og som er mest avhengige av naturresursene bør derfor ha stor innflytelse i forvaltningen, slik at ressursene kan sikres for fremtidige generasjoner. Vi vil jobbe for en ren natur og et rent miljø.

Reindrifta har vært eksisterende i Røyrvik før forrige oppstart gruvedrift. Og er fortsatt sterkt levende i kommunen.

Les saken og høringsinnspillet her: