Årsmøte 2024 – Iinná ja Biras Sámiid Searvi – IBSS

Kategori
Iinná ja biras sámiid searvi
Forfatter
Iinná ja biras sámiid searvi
Dato
09.05.2024
Iinná ja biras sámiid searvi

Årsmøte 2024 – Iinná ja Biras Sámiid Searvi – IBSS

Dato: 23. mai 2024
Tid: 18:00
Sted: Várdobáiki, Evenskjer

Saksliste:
Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste.
Sak 2: Valg av møteleder, referent, tellekorps og protokollunderskriver.
Sak 3: Årsmelding 2023
Sak 4: Regnskap 2023
Sak 5: Virksomhetsplan 2024
Sak 6: Budsjett 2024
Sak 7: Vedtektsendringer
Sak 8: Årsmøteuttalelser
Sak 9: Valg
Sak 10: Eventuelt

Sakspapirer:

Innkalling til årsmøte 2024

Årsmelding

Virksomhetsplan

Vedtektsendringer

Nye medlemmer kan melde seg inn her: https://nsr.no/bli-medlem/

Buoragit boahtin! / Velkommen!