De berørte av Fosen-saken

Dette innlegget ble skrevet til og holdt som appell under åpningen av Internasjonal uke i Bergen 29.10.

Kategori
Bergen sámiid searvi
Forfatter
Bergen sámiid searvi
Dato
25.10.2023
Bergen sámiid searvi

De berørte av Fosen-saken

Forrige uke samlet hundrevis av mennesker seg i Oslo for å markere at to år har gått siden dommen falt i Høyesterett, og kraftverket på Fosen ble erkjent som et brudd på menneskerettighetene. Hundrevis av mennesker var involvert i aksjonen for å stanse det pågående menneskerettighetsbruddet.

Samer fra norsk, svensk og finsk slo seg ned i leiren utenfor stortinget, ved siden av naturvernere og støttespillere. Lavvoer, vrengte kofter og «ČSV – vis samisk ånd» fylte i en stund gatene i hovedstaden. Aksjonistene måtte i sine verste øyeblikk ikke bare tåle kulden, men også hærverk og dødstrusler, i kampen for sitt folks rettigheter. Om det hjalp, gjenstår å se.

Til tross for høyesterettsdommen, skal ikke landet returneres, forteller regjeringen. Mange velger å sette interesser opp mot hverandre, og isolerer samene på Fosen som de eneste berørte – men det er langt fra sannheten. Fosen har blitt en representant for alle våre slekters tapte land, kultur og makt. Saken har berørt samer overalt.

Også naturvernere berøres av saken. Det begynner å se ut som om vi befinner oss i et land hvor ingen natur i realiteten er vernet, og hvor alt har en pris. Hverken truede arter, C02-lagre eller menneskerettigheter måler seg mot penger.

Rettsvernere berøres av saken. Over 800 jurister og jusstudenter har signert oppropet som krever at staten følger maktfordelingsprinsippet. Om prinsippet ikke følges, har vi ingen rettstat.

Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport har bragt mange av historiens urettheter mot urfolk og nasjonale minoriteter frem i lyset – men påpeker at de fremdeles pågår. De få samiske familier som har klart å beholde sin rett på samisk land og tradisjonell reindrift, er til enhver tid truet. Generasjon etter generasjon må kjempe i retten, og samisk land tapes kontinuerlig. Ingke Jåma representerden yngre generasjonen av reineiere på Fosen,  og aksjonerte i Oslo forrige uke. Hun er den tredje i sin familie som har bedt den norske kongen om hjelp.

Etter flere år med mekling, oppleves det som lite annet enn en utsettelsestaktikk. Driften har fått fortsette, og stat og industri fortsetter å tjene på lovbrudd og menneskerettighetsbrudd. Reindriftssamene på Fosen krever at vindstriden løses på neste meklingsmøte. Ellers trekker de seg fra samtalene.

Tekst: Katarina Dorothea Isaksen

Foto: Jannik Abel