Mijjen biejjie / Mijá biejvve / Min beaivi / Vår dag

Informasjon om markeringer av VÅR DAG kommer her

Mijjen biejjie / Mijá biejvve / Min beaivi / Vår dag