Sametingsbudsjettet – Vil reparere skadene etter fornorskningen

Sametingsrådet har i dag offentliggjort sitt forslag til Sametingsbudsjett 2024, og det inneholder gratis samisk barnehage og andre satsinger for å reparere skadene etter fornorskningen.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
06.11.2023
NSR

Sametingsbudsjettet – Vil reparere skadene etter fornorskningen

– Selv om vi ikke har fått veldig store økninger i statsbudsjettet, så mener jeg at vi leverer mye god NSR-politikk i dette budsjettet. Vi er godt i gang med å levere på Beaiveálgu-erklæringen, sier sametingsråd Runar Myrnes Balto (NSR), som har ansvar for Sametingsbudsjettet.

Han kan fortelle at Sametinget prioriterer gratis samiske barnehager, og ellers legger opp til å støtte opp om gode lokale tiltak for samisk språk og kultur.

– Vi prioriterer først og fremst å gi et løft til de lokale arrangørene og institusjonene som får minst fra før, for eksempel i sjøsamisk område. De er sentrale aktører i prosessen med å revitalisere det samiske i områder som er fornorsket, sier Myrnes Balto.

Sametingets budsjett kan leses i sin helhet her. (Ekstern link til sametinget.no)

Sentrale prioriteringer i sametingsbudsjettet 2024

.tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;}
.tg td{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px;font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;
overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;}
.tg th{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px;font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;
font-weight:normal;overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;}
.tg .tg-1wig{font-weight:bold;text-align:left;vertical-align:top}
.tg .tg-6guc{background-color:#E2EFD9;text-align:right;vertical-align:top}
.tg .tg-637n{background-color:#E2EFD9;text-align:center;vertical-align:top}
.tg .tg-lqy6{text-align:right;vertical-align:top}
.tg .tg-qjfd{background-color:#C5E0B3;font-weight:bold;text-align:center;vertical-align:top}
.tg .tg-jxdb{background-color:#E2EFD9;text-align:left;vertical-align:top}
.tg .tg-0lax{text-align:left;vertical-align:top}

Språk
Tiltak / institusjon Økning 2024 Total bevilgning
Káránaš giellaguovddáš – Karasjok, basisbevilgning 1.202.000 1.202.000
Stipend til elever med samisk i videregående skole 500.000 3.500.000
Oppvekst, opplæring, utdanning og forskning
Tiltak / institusjon Økning 2024 Total bevilgning
Gratis samiskspråklig barnehage 7.000.000 10.000.000
Nettverk for samiskopplæring – 10 års jubileum 300.000 880.000
Forebygging av mobbing og samehets – ny søkerbasert ordning 1.000.000 1.000.000
Samiske læremidler 2.800.000 18.460.000
Stipend for høyere utdanning 801.000 3.651.000
Næring
Tiltak / institusjon Økning 2024 Total bevilgning
Bivdu 500.000 500.000
Kultur
Tiltak / institusjon Økning 2024 Total bevilgning
Samisk kunst – kunstneravtalen 799.000 10.891.000
Samisk musikkfestuke i Alta – Audioland AS 311.00 486.000
Beskán Luossa Rock 209.000 350.000
Beaivváš Sámi Našunálateáhter 12.251.000 38.052.000
Skoltesamisk språkarbeid ved Ä´vv Skoltesamisk museum 1.000.000 1.000.000
Mearrasiida 279.000 1.509.000
Sijti Jarnge 266.000 1.509.000
Álttá siida 133.000 651.000
Sjøsamisk tun 212.000 403.000
Institusjonsutvikling – søkerbasert tilskudd 500.000 2.000.000
Samisk idrett – idrettsavtalen 1.422.000 4.883.000
Kulturminnevern
Tiltak / institusjon Økning 2024 Total bevilgning
«Fotefar mot nord» – prosjekt for revitalisering av samiske kulturmiljø 350.000 500.000
Skoltebyen – møtested og formidlingsarena for skoltesamisk kulturarv 350.000 350.000
Helse, sosial og barnevern
Tiltak / institusjon Økning 2024 Total bevilgning
Samisk hus i Oslo – Brukerrettede tilbud for eldre samer 379.000 491.000
Urfolksrettigheter, internasjonalt samarbeid og likestilling
Tiltak / institusjon Økning 2024 Total bevilgning
Garmeres – norsk seksjon 400.000 400.000

Foto: Ørjan Marakatt Berthelsen/Sámediggi