Uttalelse om krise i reindrifta

NSRs landstyre anmoder til tålmodighet med og forståelse for reindrifta i krisesituasjon. Les hele landsstyre-uttalelsen her.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
06.04.2020
NSR

Uttalelse om krise i reindrifta

Anmoder til tålmodighet med og forståelse for reindrifta i krisesituasjon

Landsstyret til Norske Samers Riksforbund (NSR) er bekymret for situasjonen til mange reindriftsfamilier, som både sliter med koronakrisen og en pågående og svært alvorlig beitekrise. Disse to krisene utgjør hver for seg svært store påkjenninger for enkeltmennesker. I tillegg opplever mange nå økt hets som følge av tiltak som gjøres for å bøte på disse krisene.

Flere steder må for eksempel skuterløyper holdes stengt, for eksempel fordi reinflokkene trenger alle tilgjengelige beiter og de kanskje ligger nært vanlige skuterløypetraseer. Denne typen ekstraordinære tiltak kan dessverre føre til misnøye blant innbyggere utenfor reindrifta, som opplever av deres tilgang til områdene begrenses i en periode da mange tradisjonelt sett ønsker å kjøre på tur. Vi vet dessverre at mange tar til sosiale medier med hets mot reindriftssamene i slike perioder.

Reindriftsfamilier opplever i tillegg skepsis knyttet til den sesongbaserte flyttingen til sommerbostedene sine langs kysten. Mange har hytter og fritidsboliger tilknytning til sommerbeiter og reingjerder som de er avhengige av å bruke i sommerhalvåret, men det rapporteres om hets knyttet til frykt om at de skal bringe koronasmitte med seg.

NSR oppfordrer alle til å vise tålmodighet og forståelse for familier i reindrifta som står i en vanskelig situasjon, og til å respektere de tiltak som innføres for å bøte på krisesituasjon de befinner seg. Vi oppfordrer også kommunene til å bidra så godt de kan til å forebygge hets og konflikt lokalt.

I krisetider må vi stå sammen, og vi må støtte dem som har det vanskelig. Nå står vi bak reindrifta som trenger støtte i denne vanskelige dobbeltkrisen.

Ved spørsmål kan NSRs leder Runar Myrnes Balto kontaktes, tfl. 97773778. 

Foto illustrasjonsbilde reindrift: Carl Johan Utsi.