Torskekvoter til kystfolket!

Dagens fiskeripolitikk flytter verdier fra kystsamfunnene til Aker Brygge. NSR mener vi trenger en politikk som sikrer sjøsamers rett til å livnære seg av fiske, og at verdiskapinga blir igjen langs kysten.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
04.08.2021
NSR

Torskekvoter til kystfolket!

Midtvinters på sjøen utfor Magerøya i Finnmark forsto Sandra Andersen Eira ut at hun ville bli fisker.

– Det var søskenbarnet mitt som tok meg med på fiske. Jeg kjente fort at dette var noe jeg hadde lyst å drive med resten av livet, sier Eira. Nå er hun klar for å kjempe for en bedre fiskeripolitikk gjennom en ny periode på Sametinget.

Politikken flytter verdier fra kaikanten i nord til Aker Brygge.

Sats på kystfiskeflåten

– Dagens fiskeripolitikk prioriterer de store trålerne og truer kystfisket. Politikken flytter verdier fra kaikanten i nord til Aker Brygge. Reduksjoner i kystfiskekvota og i åpen gruppe, truer sjøsamisk fiske og lokalsamfunn rundt hele kysten, sier Eira. Eira får støtte fra Henrik Olsen, sametingsråd og tredjekandidat for NSR i Gáisi valgkrets.

– Etter at fiskekvotene ble omsettelige risikerer vi nå å ende opp med et leilendingsystem i fiskeriene, hvor sjarkfiskere langs kysten ikke har råd til kvoter, mens de som eier store båter og fartøyskvoter tar med seg fisken langt bort fra kaikanten i lokalsamfunnene, sier Olsen.

NSR mener at sjøsamenes rett til å fiske bør lovfestes, slik som Kystfiskeutvalget og Norsk Institusjon for Menneskerettigheter (NIM) har foreslått. Fiskeriressursene er grunnlaget for sjøsamisk kultur, og kystbefolkningen sin rett til å fiske må prioriteres i tildelinga av kvoter.

Trues kystfiskekvotene, trues også bosetninga på land.

– Det er kystfiskeflåta som leverer fisk daglig til fiskemottakene, som sikrer lokale ringvirkninger og som holder fiskemottak og familier i gang. Trues kystfiskekvotene, eller samekvota som den kalles, trues også bosetninga på land, sier Olsen.

Slipp de unge til i fiskeriene

En av Sandras hjertesaker er å styrke rekrutteringa til fiskeriene. Eira trekker frem behovet for forutsigbarhet i inntekt for å at unge skal etablere seg i næringa.

Unge som ønsker å komme inn i næringa må få tilgang på kvoter som er store nok til å gi et stabilt levebrød.

– Tilskuddsordninger, slik som Sametinget har satsa på, gjør det lettere for folk å satse som fisker. Men unge som ønsker å komme inn i næringa må også få tilgang på kvoter som er store nok til å gi et stabilt levebrød, sier Eira.

NSR snakker for folk langs kysten

Sjøsamiske fiskerier har den siste sametingsperioden blitt satt på Sametingets dagsorden i større grad enn noen gang før. NSR har jobba for å skjerme kystfiskekvota og åpen gruppe mot kvotereduksjoner, og å heller flytte kvoter fra trålerne til kystfiskerkvota og åpen gruppe.

– Jeg er stolt og fornøyd med å ha fått jobbe med fiskeripolitikk på Sametinget. Det som betyr mest for meg er å høre at folk i fiskeriene ser på Sametinget som en viktig aktør i fiskeripolitikken. At de sier at vi kjemper for deres interesser og jobber for endringer de merker i sin hverdag. Det er det beste komplementet jeg kan få, avslutter Sandra Andersen Eira.

  • NSR vil  arbeide for at befolkningen i det tradisjonelle sjøsamiske bosetningsområdet skal få benytte sine rettigheter til å skape seg et reelt inntektsmessig utkomme av de marine ressursene i området.
  • Les mer om fiskeripolitikken i valgprogrammet vårt.