Teknologi og digitalisering – nye muligheter for Sápmi

For Sápmi byr de teknologiske fremskrittene på nye muligheter. NSR ønsker å bruke de sjansene denne utviklingen gir til å styrke samiske språk og fremme samisk kultur og næringer.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
19.08.2021
NSR

Teknologi og digitalisering – nye muligheter for Sápmi

– Samiske podkaster, filmer, serier, spill og nyhetsmedier er viktige for at de samiske språkene ikke skal bli hengende etter når teknologien raser fremover. Vi trenger at samiske språk er lett tilgjengelig for bruk på mobiltelefoner og datamaskiner, slik at vi får brukt samisk aktivt i vår digitale hverdag, sier Elle Nystad, som er YouTuber og kandidat for NSR i Ávjovári valgkrets.

Samiske podkaster, filmer, serier, spill og nyhetsmedier er viktige for at de samiske språkene ikke skal bli hengende etter når teknologien raser fremover.

På YouTube skaper Elle samisk innhold, og på hennes kanal finner man blant annet en video om hvordan man frynser sjal. De siste årene har det blitt stadig flere samiske innholdsskapere på internett, og det har også vokst frem samiske gamingmiljø.

– Digitale samiske språkarenaer for barn og unge er med på å gi oss fellesskap og er identitetsbyggende. Jeg startet en YouTube-kanal nettopp fordi jeg savnet mer samisk mediainnhold, forteller Elle.

Nye næringer

NSR vil dyrke den skapende kraften som finnes den samiske kulturen. Innovasjon og utvikling av arbeidsplasser og næringvirksomhet sikrer bosetting i Sápmi og dermed videreføring av samisk språk og kultur for fremtidens generasjoner. Næringsutvikling innen bærekraftige næringer må ha prioritet over ikke-bærekraftige. NSR ønsker en stor satsning på for eksempel reiseliv, kulturnæringer, matproduksjon og bærekraftig gründerskap.

Samisk i den digitale verden

Sápmi er stort og avstandene er store fra sør til nord, fra øst til vest. Gode digitale løsninger kan skape tjenester som alle samer kan nyte godt av, uavhengig av hvor de bor. Samiske spill, bøker, filmer og serier er viktige for samiske barn og unge. En e-legeordning til SANKS vil være med på å gi oss alle et bedre samisk helsetilbud, og digitale læremidler er med på å gjøre samiske læreres hverdag litt enklere. Synliggjøring av samiske språk bør også være prioritet, og alle offentlige digitale løsninger må finnes på og være tilpasset samiske språk.

Vi må utvikle flere, og bedre digitale verktøy for å gjøre det enklest mulig å lære seg samisk.

– For meg har e-skuvla vært en viktig digital plattform for å lære meg samisk. Vi må utvikle flere, og bedre digitale verktøy for å gjøre det enklest mulig å lære seg samisk. Jo lettere det er å lære seg samisk, jo flere vil lære seg det tror jeg, sier Anja Tonhaugen, som i tillegg til å være tredjekandidat i for NSR i Nordre valgkrets, driver klesmerket MII LEAT.

Teknologi og digitalisering byr på muligheter for Sápmi. NSR mener det er en viktig oppgave for Sametinget å arbeide for at samiske språk også tjener på den digitale utviklingen og at innovasjon og utvikling kommer oss alle til gode.