Staten er på villspor!

Sametingets plenum behandler i dag NIMs årsmelding, og her kan du lese Beaska Niillas sitt saksinnlegg.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
15.06.2022
NSR

Staten er på villspor!

Saksinnlegg skrevet av Beaska Niillas

NIMs (Norges Institusjon for Menneskerettigheter) årsmelding er et veldig godt verktøy, kanskje spesielt for myndighetene, men også for oss. Jeg anbefaler alle å lese NIMs undersøkelser og vurderinger, det er mye å lære av dem.

Personlig har jeg lært at det ikke bare er samenes rettigheter som brytes, men også befolkningens rettigheter for øvrig. NIMs beskrivelser og vurderinger styrker min oppfattelse av at Norge ikke er et menneskerettighetsparadis, selv om det er bildet man forsøker å male for det internasjonale samfunnet.

Fosensaken er et klokkeklart eksempel på hvor galt det kan gå(…)

For å nevne noen av NIMs vurderinger; Fosensaken er et klokkeklart eksempel på hvor galt det kan gå når staten gir byggetillatelse før rettighetsgrunnlaget er avgjort. Bit-for-bit blir landområder ødelagt av arealinngrep, og NIM påpeker at det ikke finnes en helhetlig vurdering av de kumulative konsekvensene av arealinngrepene på samisk kultur. NIM deler også vår mening om at utbyggere ikke kan fortsette å benytte seg av konsekvensutredere som ikke har tillit fra samisk hold, og som ikke er uavhengige i sine vurderinger. Til slutt nevner jeg at også tiltak som påvirker klimaet, og ikke bare arealinngrepssaker, også er urfolksrettighetssaker.

Det er veldig bra at Sametinget behandler NIMs årsmelding fast, og jeg ønsker til slutt å takke NIM for godt og viktig arbeid.