På høy tid med samisk kunstmuseum!

I tretti år har vi jobbet for å få på plass nye lokaler til Samiid Vuorkka-Dávvirat / De samiske samlinger i Karasjok, nå ser Mathis Nilsen Eira, førstekandidat for Norske Samers Riksforbund (NSR) i Ávjovárri valgkrets frem til å sette spaden i jorda for et nytt museumsbygg med tilhørende kunstmuseum.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
22.08.2021
NSR

På høy tid med samisk kunstmuseum!

De Samiske Samlinger er i dag en del av Riddo duottar museat – og forvalter i dag over 5000 historiske kulturgjenstander, samt over 800 verker av samisk kunst, samlet inn siden 1970tallet. Før sommeren behandlet Sametinget prosessen med å samlokalisere et nytt museumsbygg med et samisk kunstmuseum som kan huse de samiske samlingene.

Samisk kunst er i verdensklasse, og fortjenes å vises frem for et samisk, norsk og internasjonalt publikum

– Jeg er glad vi endelig er i innspurten på å få realisert et samisk kunstmuseum i tilknytning til museet i Karasjok. Samisk kunst er i verdensklasse, og fortjenes å vises frem for et samisk, norsk og internasjonalt publikum i et verdig lokale, sier Mathis Nilsen Eira, førstekandidat for NSR i Avjovarri.

Blant de tusenvis av samiske historiske gjenstandene museet huser, finner vi blant annet Anders Paulsens tromme, en av de eldste runebommene som ble konfiskert under hekseprosessene i Sápmi på 1600tallet.

– Dagens museumslokaler er for små, og ikke dimensjonert for den store og viktige oppgaven museet gjør for det samiske folket. Museet forvalter svært mye av vår samiske kulturarv og de trenger lokaler og magasiner som gjør at vi kan ta vare på og vise frem vår kulturarv på en bra måte, sier Mathis Nilsen Eira.

– I forbindelse med Bååstede-prosjektet vil enda flere gjenstander tilbakeføres fra norske museer og til samiske museene, som de Samiske Samlinger. Derfor er det viktigere enn noensinne at vi bygger samiske museum som har kunnskapen, lokalene og ressursene til å forvalte vår historiske kulturarv ikke bare for i dag, men for de neste hundre årene, sier Eira.

jeg er stolt og lettet at vi nå er nærmere enn noen gang å ta første spadetak på et samisk kunstmuseum og et nytt museumsbygg i Karasjok

Sametinget forpliktet seg før sommeren til å dekke økte husleiekostnader og følge opp tilskuddet til Riddo Duottar Museat som følge av et nytt Samisk kunstmuseum. Mathis Nilsen Eira er klar på at han vil fortsette å jobbe på Sametinget for å få realisert det nye museumsbygget.

–  Dette er en sak som er svært viktig for Karasjok og for hele Sápmi, og det er en hjertesak for meg. Nå har vi jobbet for et nytt museumsbygg i over 30 år, og jeg er stolt og lettet over at vi nå er nærmere enn noen gang å ta første spadetak på et samisk kunstmuseum og et nytt museumsbygg i Karasjok, avslutter Mathis Nilsen Eira