NSR søker ny grupperådgiver

Norske Samers Riksforbund (NSR) lyser ut 50 % engasjement som rådgiver for sametingsgruppa. Stillingen passer for søkere med et stort engasjement for samepolitikk og samiske samfunnsforhold generelt, og som kan tilslutte seg NSRs politikk og visjoner.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
28.06.2023
NSR

NSR søker ny grupperådgiver

Norske Samers Riksforbund (NSR) lyser ut 50 % stilling som rådgiver for sametingsgruppa.

Stillingen passer for søkere med et stort engasjement for samepolitikk og samiske samfunnsforhold generelt, og som kan tilslutte seg NSRs politikk og visjoner.

Rådgiveren vil jobbe tett sammen med ledelsen i Sametingsgruppa og vil ha en sekretærfunksjon for dem. Kjernen av arbeidsoppgaver vil være å bistå sametingsgruppa i kunnskapsutvikling internt, og eksternt besørge pressemeldinger og nettsaker, oppfølging av sosiale medier og møteavvikling.

Det må påregnes reising og intensive perioder med arbeid i forbindelse med Sametingets komité- og plenumsmøter og eventuelt tilhørende gruppemøter.

NSRs sametingsgruppe ser etter en rådgiver med en god grunnforståelse for samepolitiske spørsmål og evne til å tilegne seg nødvendig kunnskap. Rådgiveren må ha gode skriveferdigheter. Evnen til å formulere seg konsist politisk til en offentlig målgruppe prioriteres høyt. Samisk språkkompetanse er en fordel.

Engasjementet lønnes etter avtale og følger Sametingets valgperiode. Engasjementet avsluttes således september 2025. NSR har tilgjengelige kontorer i Kautokeino og Karasjok, men det utvises fleksibilitet med tanke på arbeidssted og det kan tilrettelegges for hjemmekontor.

Søknad med CV sendes til nsr@nsr.no med kopi til beaska@nsr.no innen 5.august 2023.

Spørsmål kan rettes til parlamentarisk leder Beaska Niillas. Telefon 91856318 eller e-post beaska@nsr.no.

Du kan lese mer om NSR på Sametinget her: https://nsr.no/om-oss/nsr-pa-sametinget/