NSR klar med liste i østre krets

Norske Samers Riksforbund (NSR) er nå klare med sine kandidater til Sametingsvalget i Østre valgkrets. På toppen av lista er Beaska Niillas, Jovna Vars Smuk, Arnhild Olsen Pak og Tone Persen.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
26.03.2021
NSR

NSR klar med liste i østre krets

– Østre valgkrets er en geografisk stor valgkrets med både reindriftsamer, elvesamer og sjøsamer. Vi har vært opptatt av å lage en liste som favner mangfoldet på best mulig vis. Vår liste har kandidater med god geografisk spredning, fra flere generasjoner og med god kjønnsbalanse, sier leder for NSRs valgstyret i Østre valgkrets, Jovna Vars Smuk.

NSR-lista fra Østre valgkrets er som følger:

  1. Beaska Niillas, Deatnu/Tana, 1982
  2. Jovna Vars Smuk, Unjárga/Nesseby, 1983
  3. Arnhild Olsen Pak, Mátta-Várjjat/Sør-Varanger 1982
  4. Tone Persen, Čáhcesuollu/Vadsø, 1969
  5. Márjá-Liissá Partapuoli, Deatnu/Tana, 1990
  6. Leif Pedersen, Davvesiida/Lebesby, 1969
  7. Ellinor Skartland, Deatnu/Tana, 2002
  8. Per Anders Store, Mátta-Várjjat/Sør-Varanger, 1987
  9. Iris Egilsdatter Somby, Deatnu/Unjárga, 1979
  10. Terje Lilleeng, Ánnejohka/Vestre Jakobselv, 1969

Klar for comeback

Toppkandidaten er Beaska Niillas, duojár og språkarbeider fra Deatnu som etter en pause klar for en ny periode på Sametinget. Han er en dyktig politiker som har jobba for språket og landrettigheter hele livet.

– Jeg er veldig klar for å jobbe for de samiske samfunnene, for det mangler ikke saker å ta tak i og arealinntrengerne er på tur i flokk. Jeg har både savnet og vært glad for ikke å sitte som fast representant i forrige periode. Samepolitikken er veldig spennende men samtidig veldig utfordrende, så det var godt å ta en pust i bakken, sier Beaska.

Som reindriftsutøver er selvfølgelig primærnæringene og naturvilkårene viktige temaer som ligger mitt hjerte nær.

Annenkandidat ble Jovna Vars Smuk, reindriftsutøver fra Unjárga. Han er sametingsrepresentant nå, og er veldig klar for å fortsette en periode til. Han er for tiden også småbarnsfar. Hans hjertesaker er både samiske barns oppvekst og primærnæringer og som en følge av det er han også opptatt av klimaendringer og matsikkerhet.

– Som reindriftsutøver er selvfølgelig primærnæringene og naturvilkårene viktige temaer som ligger mitt hjerte nær. Jeg er også småbarnsfar og jeg ser tydelig hvilke behov det samiske samfunn har i forhold til våre barn. Dette er noen av sakene jeg kommer til å jobbe for. Jeg har lært mye i forrige periode og det blir veldig spennende fremover, sier Jovna Vars Smuk.

Forskningspolitikkens ringvirkninger

På tredjeplass ble Arnhild Olsen Pak valgt. Hun er helsesekretær fra Jarfjord i Sør-Varanger. Arnhild er ny i samepolitikken, og er klar for å jobbe for NSR på Sametinget. Hennes hjertesaker er blant annet Sør-Varangers historie med fornorskning, og et likeverdig helsetilbud til alle.

– Jeg er veldig glad for at jeg får være med å påvirke og er fornøyd når jeg nå får jobbe via NSR med saker som ligger hjerte nært. Jeg syns vi skal gjøre alt vi kan for reell likeverdighet i helsevesenet. Fornorskningspolitikken påvirker den dag i dag og det er viktig å jobbe for å rette opp i konsekvensene av den, sier Arnhild Olsen Pak.

Fjerdekandidat er Tone Persen, NAV-leder fra Vadsø. Hun har røtter i Bugøyfjord, men er vadsøværing. For Tone er hovedsakene mangfold som berikelse og revitalisering av samisk kultur, tradisjoner og språk.

– Jeg er veldig fornøyd med nominasjonen og jeg gleder meg til å jobbe i samepolitikken. Mangfold som berikelse er viktig for meg fordi vi må få med alle samer, uansett bakgrunn og bosted. Også i våre områder er det samisk kultur, selv om den ikke alltid har vært helt synlig. Det er på tide å løfte og vekke det samiske i hele Sápmi. Jeg føler meg trygg på at vi på denne lista kommer til å gjøre denne jobben godt, sier Tone Persen.

På femteplass ble Márjá-Liisá Partapuoli valgt. Hun har sittet som fast representant på Sametinget i inneværende periode, men som nybakt mor ville hun gjerne være litt lenger nede på lista i denne omgang. Márjá-Liisás hjertesaker er språk, landrettigheter og primærnæringer.

 

Stiller til valg for første gang

Ellinor Skartland på sjuendeplass er listas yngste kandidat, og fra Tana. Ellinor planlegger å studere til høsten og hun er også artist. Selv om Ellinor er førstegangsvelger, har hun allerede en del politisk erfaring, og hun sitter for tiden som styrerepresentant i NSRs ungdomsutvalg. Ellinors hjertesaker er språk og landrettigheter.

Vi må bygge et Sápmi hvor det samiske lever og der samisk språk høres, slik at Sápmi har en levedyktig framtid.

På åttende plass ble Per Anders Store fra Kirkenes i Sør-Varanger valgt. Han har vært på vår liste flere ganger, og vil fortsatt være med og jobbe for at NSR får politisk gjennomslag.

Niende på lista er Iris Egilsdatter Somby. Iris er nær knytta til både Tana og Nesseby kommuner, hun er fotograf av yrke, men driver også med utleieboliger i begge kommunene. Iris har ofte klar tale og klare meninger og vi er glade for at hun vil være med oss i arbeidet.

På tiende plass finner man Terje Lilleng. Han har tilknytning til reindrifta i Sør-Varanger, bor i Vestre Jakobselv og jobber på NAV i Vadsø. Han har vært aktiv i NSR i mange tiår. Til hans hjertesaker hører samiske rettigheter, selvbestemmelse og medbestemmelse.