Kunnskap om samisk og kvensk historie må styrkes!

Samer og kvener står sammen om behovet for økt kunnskap, forskning og dokumentasjon av historien. Dette er noe som er i vår felles interesse, og vil bidra til det viktige forsoningsarbeidet som pågår.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
24.02.2022
NSR

Kunnskap om samisk og kvensk historie må styrkes!

Felles uttalelse fra Vidar Andersen (Leder, Norske Samers Riksforbund) og Kai Petter Johansen (Leder, Norske kveners forbund)

I regi av Kvensk Finsk Riksforbund ble det nylig holdt åpne møter i både Tufsingdal og Steinkjer i Innlandet/Trøndelag. I følge Kvensk Finsk Riksforbund var dette informasjonsmøter der de både inviterte eksterne forelesere, og selv presenterte det de selv mente var sannferdig historie. Valg av sted kan ha bakgrunn i konflikter mellom lokale bønder og reindriftsutøvere. Det ble stilt en del kritiske spørsmål til foreleserne angående hvordan historien ble presentert. Underveis i begge arrangementene ble det diskusjoner mellom arrangørene fra Kvensk finsk riksforbund og noen samer og andre som møtte opp.

Norske Samers Riksforbund (NSR) og Norske kveners forbund(Nkf) ble raskt kontaktet av media – selv om ingen av oss var tilstede eller delaktig i arrangementene. I ettertid har NSR blitt anklaget for å ha medvirket til å ha lagt opp til en aksjon, og Nkf har fått flere henvendelser angående saken. Våre forbund har slik blitt dratt inn i denne saken og vi ser av kommentarfelt og uttalelser at det er kunnskapshull både i kvenske og samiske miljøer som må tettes.

Samer og kvener står sammen om behovet for økt kunnskap, forskning og dokumentasjon av historien.

Det er også nødvendig å presisere at Norske kveners forbund (Nkf) og Kvensk finsk riksforbund(KFR) er to separate og selvstendige organisasjoner som jobber selvstendig med sine egne vedtekter og handlingsplaner. Vi har forskjellige medlemsgrupper og lokalforeninger tilknyttet hvert enkelt forbund og Nkf står på ingen måte ansvarlige for det KFR uttaler eller foretar seg.

Vi i NSR og Nkf som de største organisasjonene for samiske og kvenske interesser føler et stort ansvar i å bidra til opplysning som kan gi oss felles utgangspunkt. Et grunnleggende anliggende er at samtalen skal skje med respekt for hverandres integritet. Dette er spesielt viktig i saker hvor vi har forskjellige synspunkter. Vi registrerer at forhold rundt historien om samer og kvener i Norge er omtvistet. Vi anerkjenner at den langvarige fornorskningspolitikken mot samer og kvener i Norge har fått konsekvenser for det historiske materialet, og for måten det fortolkes. Det minner oss om at konflikt mellom kvener og samer ikke tjener noen av oss, og at myndighetene i større grad må ansvarliggjøres.

…viktig å huske på at kvener og samer lever sammen som venner og naboer mesteparten av tiden, uten store konflikter.

En viktig del av vårt arbeid er å bidra til økt kunnskap, forskning og dokumentasjon av samisk og kvensk historie i Norge. Dette er vår felles interesse. I arbeidet for økt anerkjennelse er det viktig å huske på at kvener og samer lever sammen som venner og naboer mesteparten av tiden, uten store konflikter. Mange av oss har både kvensk og samisk bakgrunn. Å bringe etniske dimensjoner inn i en allerede betent konflikt kan forsterke og utvide konflikten, det er ikke noe vi bør bidra til hverken fra samisk eller kvensk side.

Vidar Andersen
Leder, Norske Samers Riksforbund
Foto: NSR

Kai Petter Johansen
Leder, Norske kveners forbund
Foto: Manuell Ringsletter