Gratulerer med kvinnedagen!

Det er den 8 mars, den internasjonale kvinnedagen, dagen hvor vi blant annet skal aksjonere for kvinnestemmeretten. Stemmeretten ble kjempet frem, med alle de omkostninger det medførte for de som kjempet. Aktivisme og kamp koster mye for de som står i frontlinjen. Ofte er det ingen heder å hente for kampen i levetiden. Kun ettertiden kan verdsette kampens resultater.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
08.03.2021
NSR

Gratulerer med kvinnedagen!

Les Silje Karine Muotkas 8. mars kronikk her!

Det er den 8 mars, den internasjonale kvinnedagen, dagen hvor vi blant annet skal aksjonere for kvinnestemmeretten. Stemmeretten ble kjempet frem, med alle de omkostninger det medførte for de som kjempet. Aktivisme og kamp koster mye for de som står i frontlinjen. Ofte er det ingen heder å hente for kampen i levetiden. Kun ettertiden kan verdsette kampens resultater.

Dagen kan brukes til å reflektere over mektiggjøring. Å løfte kvinnestemmer i 2021 handler om å få kvinner til å faktisk bruke sin stemmerett ved valg og å ta sin naturlige plass i møterom der beslutningene skjer. Eller å gjøre som lederen av bunadsgerilljaen Anja Cecilie Solvik som kjemper i frontlinjen for en folkebevegelse for å sikre et trygt fødetilbud.

Det er hjerteskjærende å tenke på at mange som kan drive en regelrett krig mot eget utseende

Mektiggjøring handler også om å bekjempe hindringer som holder oss nede. Kroppsidealer og utseendepress gjør fryktelig mange mennesker syke. Det er hjerteskjærende å tenke på at mange som kan drive en regelrett krig mot eget utseende, og dermed også en indirekte krig mot vår egen kapasitet i en hel levetid. Dette er ikke nytt av dato, men det har fått stadig flere plattformer å utfolde seg på med de sosiale mediene.

Å drive denne indre krigen røver vekk kreftene som bedre kan brukes for å endre verden gjennom for eksempel å være den ene læreren som betyr alt for elevens muligheter eller den sykepleieren som er der for ett menneske i et veldig avgjørende øyeblikk. Eller gründeren som kan skape en suksessbedrift eller vår kraft til å endre betingelsene for våre og våre barns liv. Kroppspositivisme er en motkraft, men også den er fokusert på utseendet. Vi må ha fokus på mektiggjøring gjennom å løfte kapasiteten som vi har i kraft av våre egenskaper også ut over hvordan vi ser ut.

«Omgi deg med kvinner som vil nevne ditt navn i et rom fullt av muligheter sies det.» Jeg har vært så heldig å få jobbe tett i mange år med en sånn kvinne. Vår første kvinnelige sametingspresident Aili Keskitalo. Hun jobbet aktivt for å endre på kjønnsbalansen i vårt folkevalgte organ Sametinget. Under hennes ledelse fikk vi et parlament med helt jevn kjønnsbalanse, og det er unikt blant folkevalgte organer. Dette har vedvart i tre perioder. Keskitalo er en type leder som løfter andre kvinner i rom fulle av muligheter.

Med årene har heldigvis også jeg kommet til å se andre mennesker og meg selv med helt andre øyne. Jeg skjønner nå min egen áhkku (bestemor) som stadig utbrøt at jeg hadde vakre øyenbryn da jeg var usikker tenåring eller så kunne hun si at jeg hadde nydelig hud. Det var fordi hun med all sin erfaring visste at skjønnheten kommer i alle former og farger.

Men bevisstheten om at drømmene mine og håpet mitt både er legitimt og viktig er en kunnskap jeg er takknemlig for

Det viktigste hun bidro med var likevel hvordan hun kunne dele sine drømmer med meg. Hun var en kvinne som ikke latterliggjorde drømmer og håp, men hun gjorde det klart for meg at drømmer og håp er den viktigste drivkraften vi kan ha i vårt livsprosjekt. Uten henne kan det være at jeg som ung ikke hadde vært like klar over at også voksne mennesker må ha drømmer og håp. Ikke alt var like realistiske drømmer, det ser jeg nå klart med voksne briller på meg. Jeg har også helt andre drømmer og håp enn det hun hadde. Men bevisstheten om at drømmene mine og håpet mitt både er legitimt og viktig er en kunnskap jeg er takknemlig for. Jeg håper nemlig å endre både lovverk og beslutninger gjennom det politiske arbeidet jeg gjør i samepolitikken.

Kan vi lykkes med å støtte håp og drømmer som drivkraft og å se hverandres mangfold og kapasitet som den aller største kraften? Dette arbeidet krever sin kvinne og tar lang tid. Det starter likevel med å løfte hverandre. Hverandres unike egenskaper, og ikke minst den kvinnekraften vi ser hos andre.

Vær også du en sånn kvinne som løfter andre kvinner i et rom fullt av muligheter!

God kvinnedag til dere alle.