Fosen-saken engasjerer stort

Etter at Statkraft og Fosen vind i forrige uke sendte en invitasjon til Arvid Jåma fra Fosen reinbeitedistrikt om å komme på åpningen av Storheia vindkraftverk og servere samisk mat, har ikke reaksjonene latt vente på seg. Flere og flere, også utenfor det samiske samfunnet, får nå øynene op for den arrogansen de sørsamiske reineierne møter fra vindkraftindustrien.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
26.02.2020
NSR

Fosen-saken engasjerer stort

Med 320 delinger av NSR sin Fosen-video, og en rekkevide på 109.000 Facebookbrukere, er det tydelig at Fosen-saken skaper mye engasjement. Les også NSR-lederens innlegg i Dagbladet i dag om saken.

et.

Les NSR-leder Runar Myrnes Balto sitt leserinnlegg i Dagbladet 26. februar om Fosensaken og vindkraft i samiske områder.

Etter at Statkraft og Fosen vind i forrige uke sendte en invitasjon til Arvid Jåma fra Fosen reinbeitedistrikt om å komme på åpningen av Storheia vindkraftverk og servere samisk mat, har ikke reaksjonene latt vente på seg. Flere og flere, også utenfor det samiske samfunnet, får nå øynene op for den arrogansen de sørsamiske reineierne møter fra vindkraftindustrien.

Engasjementet som ble vekketav Fosen vinds invitasjon reinbeitedistriktet var stort, noe NSR kan måle på sosiale medier. På torsdag forrige uke relanserte vi videon vår fra 2017 om Fosensaken, og på få dager hadde den rundet en rekkevidde på 109.000 med ikke mindre enn 320 delinger av videon. Dette er langt større enn det som er vanlig i samiske saker, noe som vitner om stort engasjement.

Vi ser også at svært mange av delingene har kommet gjennom vindkraftgrupper og i miljøer utenfor det samiske miljøet, noe som vitner om at dette er en sak der det mobiliseres sterk solidaritet for de samiske interessenes i storsamfunnet. Dette er konturene av en allianse som har stor verdi for det samiske samfunnet. Det er godt å vite at vi har gode venner – verdder – ute i storsamfunnet.

Foto: Carl Johan Utsi