Barnehagen sikret at barna mine fikk en mulighet til å bli samisktalende

Vi må sikre barna muligheten til samisk barnehageplass fordi hver og en av disse barna har en mulig fremtid som samiske språkbærere. Det betyr mer enn tusen festtaler og alle mulige utredninger å gi samiske barn tilbud om barnehageplass på eget språk.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
04.05.2021
NSR

Barnehagen sikret at barna mine fikk en mulighet til å bli samisktalende

Kronikk av Silje Karine Muotka, NSRs presidentkandidat

Samiske barn trenger samiske barnehageplasser. En samisk barnehageplass omfatter både språk og innholdet i barnehagetilbudet. Å levere fra seg sitt eget barn til andres heldagsomsorg for første gang er en overgang som krever mye. Heldigvis har vi trygge, dyktige og erfarne barnehageansatte. De vet at det er vanskelig med tilvenningen og at det er en overgang som både barn og foreldre trenger tid til.

En samisk barnehageplass omfatter både språk og innholdet i barnehagetilbudet.

Da jeg skulle levere min eldste datter til barnehagen for første gang, var jeg veldig opptatt av at vi måtte få plass i en samisk barnehage. Det var helt avgjørende for oss, fordi vårt samiske hjemmespråk var såpass svakt i en storby som Tromsø. Jeg snakket samisk, men det var ikke mitt førstespråk og partneren min var ikke samisktalende. Vi hadde heller ikke et sterkt samiskspråklig nettverk i Tromsø, og omgikk mest andre studenter på de studiene vi hadde valgt oss. Derfor ble samisk barnehageplass en veldig avgjørende sak for oss. Jeg tror ikke vi hadde greid å sikre barna våre en samiskspråklig fremtid hvis ikke barnehagen var der for oss.

Vi var blant de heldige. Jeg er fortsatt enormt takknemlig for at barna mine fikk muligheten til å gå i samisk barnehage. Barnehagestyrer i vår barnehage da var Jens Martin Mienna, og jeg sender ofte han og de ansatte i barnehagen i Tromsø veldig varme tanker. Etter et kort barnehageår i samisk barnehage i Tromsø flyttet vi til Alta. Der var det stor konkurranse om altfor få plasser. Som mange andre har vi opplevd å måtte vi stå på venteliste for barnehageplass i Álttá siida. Det ble til slutt plass til barna våre. I Álttá siida med daværende barnehagestyrer Inga Kristine Siri og de dyktige ansatte har begge barna mine hatt svært fine, trygge og gode barnehageår.

Det ligger et stort verdivalg bak det å bli barnehagelærer – du velger en jobb med ansvar for de aller viktigste ressursene og det kjæreste vi har – nemlig barna. Barnehagelærerne har et oppriktig ønske om å legge alle forhold til rette for at de aller minste barna skal få mulighet til å utvikle seg på best mulig måte. De samisktalende barnehagelærerne har en nøkkelrolle i å sikre samisk språkutvikling. Kanskje sies ikke dette ofte nok. Vi har på Sametinget opprettet ekstra stipender til de som velger samisk barnehagelærerutdanning. Så viktig er disse fagfolkene for oss. Vi trenger enda flere.

Samisk barnehageplass har livslang betydning for den enkelte.

Innimellom møter jeg voksne mennesker som forteller at de ikke fikk plass i samisk barnehage, og at det har hatt store konsekvenser for deres mulighet til å bli samisktalende. Det er en sår og vanskelig samtale, for jeg vet at det å aktivere samisk språk som voksen er både krevende og et livslangt prosjekt.

Samisk barnehageplass har livslang betydning for den enkelte, og for det samiske samfunnet som er i desperat mangel på folk med samisk språkkompetanse. Det er derfor et godt og treffende forslag at man i samarbeidsavtalene med byene blir enige om at det skal gis garanti for samisk barnehageplass. Videre er det også riktig å løfte, slik distriktsutvalget også anbefaler, forslaget om gratis barnehageplasser i områder hvor vi trenger tilflytting. Gratis barnehageplass er også et viktig utjevnende tiltak som kan hjelpe på barnefattigdom som vi ser i enkelte kommuner i Finnmark.

Det betyr mer enn tusen festtaler og alle mulige utredninger.

I Alta er det mange samiske barn som står uten barnehageplass. Det er et årlig fenomen. Alta har positiv befolkningsutvikling og tilflytting som fører til at etterspørselen er stor. Sammen med Alta kommune har vi økt den samiske barnehagekapasiteten med rundt 30 plasser de siste årene. Dessverre har vi ikke kommet i mål. Vi må sikre barna muligheten til samisk barnehageplass fordi hver og en av disse barna har en mulig fremtid som samiske språkbærere. Det betyr mer enn tusen festtaler og alle mulige utredninger å gi samiske barn tilbud om barnehageplass på eget språk.