Både fremskritt og farer i øst

Det samiske samfunn har hatt en rivende utvikling i Østre valgkrets de siste tiårene. Dette betyr at vi trenger flere møtesteder, språktilbud og opplærings- og helsetjenester. NSR vil at alle som ønsker det skal få slike tilbud.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
07.09.2021
NSR

Både fremskritt og farer i øst

– Det er veldig inspirerende når folk i hele valgkretsen vil lære samisk, å sy, lage duodji og møtes. Vi trenger både språkkurs, duodjikurs og møtesteder når vi sammen utvikler det samiske samfunnet overalt i valgkretsen. Vi vil være med på denne utviklingen og hjelpe til, for eksempel kan man utvide språksentrenes virkeområder så enda flere kan få tilbud om språkkurs, sier Tone Persen, 4. kandidat til Sametingsvalget for NSR i Østre valgkrets.

Land og vann

I Østre valgkrets er det mange store arealinngrepssaker i utvikling, og NSR jobber hardt for å stoppe disse inngrepene. Det er blant annet planer om massive vindindustrianlegg i både Rásttigáisáområdet og på Rákkočearru, planer om store utvidelser av gruve i Deatnu samt mudring i Tanamunningen og jernbane og oljeterminal i Sør-Varanger. 

Vi er ett folk på tvers av landegrensene og det er viktig å samarbeide i felles saker. Det styrker både vår røst og oss som folk.

– Arealinngrepssaker har alltid opptatt meg, fordi land og vann er dyrebare, og grunnlaget for oss som folk. Vi må beskytte det, både for oss selv og for fremtidige generasjoner. Jeg er selv i reindrifta og jeg ser og kjenner godt de truslene som alltid henger over oss. Og det er jo ikke bare reinen som trenger land og naturen, det gjør vi alle, forteller Jovna Vars Smuk, 2. kandidat for NSR i Østre valgkrets.

Covid-19 har vært en stor utfordring i Sápmi også og viruset har påvirket det samiske samarbeidet i stor grad, både på lokalt plan og i politikken. Selv om det er pandemi så kan man ikke overse rettigheter. 

Vant til å reise over hele Sápmi

– Vi er ett folk på tvers av landegrensene og det er viktig å samarbeide i felles saker. Det styrker både vår røst og oss som folk. Vi er vant til å reise over hele Sápmi uten tanke på landegrensene, og det har alltid vært helt naturlig å samarbeide med samer på alle sider av grensene. Dette samarbeidet vil vi fortsette med, for selv om det er pandemi så betyr ikke det at man kan forkaste samiske rettigheter i den sammenhengen. Vi har jobbet mot sentrale myndigheter i dette spørsmålet og bedt dem ta hensyn til urfolksrett og norges grunnlov når de begrenser ferdselen i samiske områder, dette er noe vi ikke kommer til å gi opp, sier Beaska Niillas, 1. kandidat for NSR i Østre valgkrets.