På tide med en omorganiseringsprosess på Samisk Hus i Oslo!

Oslo Sámiid Searvi (OSS) har etter den siste tids medieoppslag rundt forholdene på Samisk Hus i Oslo avholdt et styremøte onsdag 2. juni, slik at styret kunne få en nærmere orientering om hva som har skjedd. På møtet deltok også Oslo Sámiid Searvis styremedlem og varamedlem ved Samisk Hus.

Kategori
Oslo Sámiid Searvi
Forfatter
Oslo sámiid searvi
Dato
03.06.2021
Oslo Sámiid Searvi

På tide med en omorganiseringsprosess på Samisk Hus i Oslo!

Det har gjennom flere medieoppslag blitt satt fokus på at den politiske eierstrukturen ved Samisk Hus i Oslo vanskeliggjør samarbeidet i styret og ved institusjonen for øvrig.

– Styret i Oslo Sámiid Searvi mener det er gode grunner for å nå iverksette en grundig gjennomgang av organisasjonsstrukturen ved Samisk Hus, og at man utreder hvilke organisasjoner som skal delta på eiersiden av huset. Derfor kommer vi til å foreslå at det nedsettes et eksternt utvalg som har som oppgave å se på organisasjonsstrukturen ved den ekstraordinære generalforsamlingen, sier Tor Gunnar Nystad, leder i Oslo Sámiid Searvi (OSS)

Behov for arbeidsro, opprydding og omorganisering

– Vi mener at styret i samisk hus har handlet riktig når de gjennom enstemmig vedtak har bestemt at det skal foretas en ekstern gransking av økonomihåndteringen ved Samisk Hus. Det er uheldig når det reises tvil om økonomihåndteringen på Samisk Hus, og det er behov for å få klarhet i hva som har skjedd, sier Nystad.

Det er nå behov for arbeidsro rundt den opprydningen som må skje på Samisk Hus i Oslo

– Vi registrerer at Sametinget har mottatt bekymringsmeldinger i denne saken, og at man nå arbeider med en løsning frem mot den ekstraordinære generalforsamlingen. Vi har tillit til at Sametinget sammen med øvrige aksjeeiere iverksetter nødvendige tiltak.

– Det er nå behov for arbeidsro rundt den opprydningen som må skje på Samisk Hus i Oslo, og det er også naturlig at generalforsamlingen nå griper muligheten til å starte en nødvendig omorganiseringsprosess for institusjonen, avslutter Nystad.