NSR tillitsvalgkonferanse 2023

16-17 September deltok Øystein Birgitsen og Terje Lilleeng fra lokallaget på NSR sin tillitsvalgkonferanse som i år foregikk på Snåsa. Sannhet- og forsoningskommisjonens rapport, Fosensaken og øvrige tidsaktuelle saker ble drøftet. Vindkraftutbyggingens konsekvenser var på dagsorden og er desverre altfor aktuelt også i Varanger hvor utbyggerne nå er i ferd med prosesser for å finne egnede områder for vindindustrianlegg.

Kategori
Unjárgga sámiid searvi
Forfatter
Unjárgga sámiid searvi Nesseby Sameforening
Dato
16.09.2023
Unjárgga sámiid searvi

NSR tillitsvalgkonferanse 2023