Sametingets komitémøter

Lávdegoddečoahkkimat čakčamánu 26. - 30. b. / Komitémøter 26.-30. september. Mer informasjon på Sametingets nettsider.

Dato
26.09.2022
Sted
Kárášjohka – Karasjok