Støtteerklæring til bøndene i Midt-Troms og Nordland

Den siste uka har vi sett grusomme bilder av hvordan bjørn har herjet i saueflokker i Bardu, Salangen og Lavangen. De smertelige bildene av bjørnens herjinger, viser en rovviltforvaltning ut av kontroll, sier Ann-Karin Kvernmo, som er femtekandidat for Norske Samers Riksforbund (NSR) i Vesthavet valgkrets.

Kategori
Ráhkká ja biras sámiid searvi
Forfatter
NSR
Dato
24.06.2021
Ráhkká ja biras sámiid searvi

Støtteerklæring til bøndene i Midt-Troms og Nordland

Selv om to av de opp til fire bjørnene som har herjet de siste ukene nå er felt, mener Kvernmo at dette er resultatet av feilslått rovviltpolitikk.

– Forvaltningen av rovvilt er ute av kontroll, og det tas alt for lite hensyn til bønder og folk som har dyr på beite, sier Kvernmo.

Kvernmo, som er fra Gratangen har stor solidaritet og med bøndene som nå er ramma av rovdyrtapet.

Jeg tenker på bønder som må avliva ellers friske dyr som er blitt stygt skada av bjørn, det må være en stor psykisk påkjenning, sier Kvernmo.

Bønder står allerede i en økonomisk pressa situasjon, og rovdyrtrykket er ytterligere med på å presse folk ut av jordbruket. Norsk rovdyrpolitikk fører til nedlegging av bruk og truer våre bygdesamfunn, og slik kan vi ikke ha det, sier Kvernmo.

Norske Samers Riksforbund (NSR) vil jobbe for en endring i rovviltpolitikken.

Det må også være lettere for folk i beitenæringene å få felle rovdyr når dyra deres er trua. Vi snakker nå også om områder hvor beitenæring, og ikke bjørn skal være prioritert, fortsetter Kvernmo.

–  For det første vil vi sikre at maksimaluttak av rovdyr oppnås. Vi kan ikke akseptere at folk i beitenæringa nektes å ta ut færre rovdyr, enn det som er bestemt på Stortinget at man kan ta ut, sier Kvernmo.

– Dagens forvaltning truer dyrevelferd, bønder og bosetning på bygda. Nå er tida for å si at nok er nok – vi må få en ny rovdyrforvaltning som tar bønder, reindrift og alle beitenæringer på alvor, avslutter Kvernmo

For flere kommentarer, kan Kvernmo nås på telefon 404 60 851