NSR gratulerer Samisk hus i Oslo med Oslo kommunes kunst- og kulturpris!

Samisk hus har siden 1980-tallet vært et møtested for samer i Oslo, og har nå lokaler i Dronningens gate. Huset får støtte fra Sametinget, Oslo kommune og Kulturrådet, men driftes i stor grad av frivillig arbeid og dugnad.

Kategori
Oslo Sámiid Searvi
Forfatter
NSR
Dato
04.09.2020
Oslo Sámiid Searvi

NSR gratulerer Samisk hus i Oslo med Oslo kommunes kunst- og kulturpris!

3. september delte Oslo kommune ut sin kunstner- og kulturpris til Samisk hus i Oslo – en velfortjent pris til en viktig kulturinstitusjon, sier Tor-Gunnar Nystad, leder for Oslo Sámiid Searvi.

– Dette er en velfortjent pris til en viktig kulturinstitusjon! Samisk hus er en viktig møteplass og betyr mye for samer i Oslo. Jeg er stolt på vegne av alle oss som bruker og drifter Samisk Hus og fyller det med innhold, sier Tor-Gunnar Nystad, leder for Oslo Sámiid Searvi og sametingsrepresentant for Norske Samers Riksforbund.

Samisk hus har siden 1980-tallet vært et møtested for samer i Oslo, og har nå lokaler i Dronningens gate. Huset får støtte fra Sametinget, Oslo kommune og Kulturrådet, men driftes i stor grad av frivillig arbeid og dugnad.

– Samiske institusjoner driftes enda av frivillig innsats, og det er fortsatt behov for å støtte opp om det sivile samiske samfunn. Samisk hus drives av og for samer i Oslo, og denne prisen er en anerkjennelse for det frivillige arbeidet som foregår på Samisk Hus og i Oslo Sámiid Searvi, avslutter Nystad.

Norske Samers Riksforbund gratulerer Samisk Hus med Oslo kommunes kunstner- og kulturpris!

Foto: Jonas Driveklepp