Vi støtter ungdommene som belyser statens overgrep mot Fosen-samene

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
23.02.2023
NSR

Vi støtter ungdommene som belyser statens overgrep mot Fosen-samene

Støtteerklæring:

Modige unge samer har i allianse med andre ungdommer i dag sett seg nødt til å sette seg ned i resepsjonen i Olje- og energidepartementet. Disse ungdommene aksjonerer mot statens passive håndtering av menneskerettighetsbrudd staten selv er skyld i, og videre den totale neglisjeringen av urfolk.

Over førti år etter Alta-aksjonen ser vi en ny generasjon unge mennesker som må se seg nødt til å aksjonere mot en rettsstat – som er i et demokrati der rettssikkerhet skal være en selvfølge. Staten har selv anerkjent sentrale konvensjoner for urfolks rettigheter, og har i tillegg også vært en internasjonal forkjemper for disse rettighetene. Men måten staten nå håndterer eget menneskerettighetsbrudd på gir uro, fordi det staten i realiteten viser og sier er at de ikke respekterer eget rettssystem. Og når de sier de vil fortsette dialogen og undersøke mer, forteller de at de ikke stoler på egen Høyesterett. Hvordan kan vi stole på denne rettsstaten? Er det meningsløst å forsøke å løse saker gjennom rettssystemet? Mener staten at det ikke er så alvorlig å bryte menneskerettigheter?

Det er alvorlig og veldig unødvendig å bli tvunget til å ta slike skritt. Det er ene og alene staten som er skyld i dette. For når politisk press, faktagrunnlag eller selv ikke en høyesterettsdom nytter, tvinger staten Norge våre unge til å måtte gå til slike skritt.

Vi bikker nå 500 dager med menneskerettighetsbrudd på Norsk jord. Det er ganske mange dager hvor staten har hatt muligheten til å få bort det som skaper menneskerettighetsbruddet, men de gjentar ennå seg selv til det skammelige. Nå er vi kommet dit at når staten okkuperer området hvor samisk kultur skal kunne dyrkes og hvor samisk språk skal kunne brukes, så okkuperer ungdommen resepsjonen til OED. Vi er på samme måte som de unge svært skuffet over utviklingen av samiske rettigheter i Norge. Og vi er veldig stolte over den solidariteten de viser og vi håper staten nå setter en stopper for dette pågående menneskerettighetsbruddet.

Riv turbinene på Fosen nå!
Baajh Vaeride Årrodh!

Beatrice Iren Fløystad, Leder
Beaska Niillas, Parlamentarisk leder
Norske Samers Riksforbund

Govva: Rasmus Berg, Natur og ungdom