Stor NSR-delegasjon på FNs urfolksforum i New York

Fra 22. April til 3.mai holdt FNs permanente forum for urfolk holdt sin årlige sesjon i New York. I tillegg til Sametingspresident Aili Keskitalo har flere andre NSRs profiler deltatt på forumet. Fra NSR deltok Sametingspresident Keskitalo, rådgiver Eirik Larsen, forhenværende leder for NSR Beaska Niillas, samt Maren Benedicte Nystad Storslett og Ole-Henrik Bjørkmo Lifjell fra NSR Nuorat.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
03.05.2019
NSR

Stor NSR-delegasjon på FNs urfolksforum i New York

Språkarbeid og tekstmeldinger

Et overordnet tema på permanent forum for Sametingspresident Aili Keskitalo, var urfolksspråk. Keskitalo tok opp samisk språksituasjon i et innlegg i FN, og deltok også på styringsgruppemøtet for FNs år for urfolksspråk 2019

Keskitalo deltok også på et sidearrangement om språkteknologi, arrangert av Sametinget, det norske Kommunal og Moderniseringsdepartementet og Universitetet i Tromsø. Språkteknologi kan være løsninger som gjør det lettere å bruke språket i hverdagen, som tastaturer eller retteprogram til smarttelefoner, eller teknologiske hjelpemidler til for eksempel språkopplæring.

– Tekniske løsninger som gjør det lettere å bruke for eksempel samisk til å skrive alt fra tekstmeldinger til handlelister, sikrer at urfolksspråk får en naturlig rolle i hverdagslivet, sier Keskitalo

Networking og boklansering

Også representanter fra NSRs ungdomsutvalg var representert i New York. Leder Maren Benedicte Nystad Storslett og Ole Henrik Lifjell. Storslett forteller at hun først og fremst deltok for å bli kjent med FN systemet, og for å bygge kontakter med andre urfolk.

– Vi lever forskjellige steder i verden, men svært forskjellige utgangspunkt, men samtidig så kan man se svært mange likhetstrekk. I form av historie, kolonisering, diskriminering, men også mye likt innenfor tradisjonskunnskap, forhold til naturen og omverden, filosofi, språk og så videre. På denne måten er urfolkssamfunnet veldig rikt, og det er stor solidaritet blant urfolk seg i mellom, sier Storslett

Ole Henrik Lifjell, styremedlem i NSR Nuorat og leder for Sametingets ungdomsutvalg (SUPU) har også det siste året vært en av 14 medforfattere for boken ”Global indigenous youth – through their eyes” som ble sluppet under permanent forum. Lifjell sier det er føles viktig å få være med på å slippe en bok om unge urfolks situasjon på egne premisser.

– Våre historier har alltid blitt fortalt av forskere og antropologer som ikke alltid har hatt vårt beste i tankene, ei heller hatt tilstrekkelig kulturforståelse til å i det hele tatt uttale seg på vegne av oss som urfolk. Det er derfor stort å være med på dette prosjektet der vi som vet effekten av assimilering og kolonialisering får en arena hvor vi kan samle våre perspektiver, sier Lifjell